Науково-практичний коментар до ст. 47 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 47 Сімейного кодексу України

Стаття 47. Права та обов\’язки батьків і
дитини, яка народи-

лася у недійсному шлюбі

 

1. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг
взаємних

прав та обов\’язків батьків і дитини, яка
народилася у цьо-

му шлюбі.

 

1. Відповідно до статті 121 СК права та
обов\’язки матері,

батька і дитини грунтуються на походженні
дитини від них,

засвідченому у порядку, встановленому,
зокрема, у статті 122

цього Кодексу.

 

2. Презумпція правозгідності шлюбу створює
презумпцію

батьківства. Однак спростування презумпції
правозгідності

шлюбу не спростовує презумпції батьківства
щодо дитини,

зачатої і (або) народженої у цьому шлюбі.
Тому чоловік, який

перебував у недійсному шлюбі, вважається
таким, що записа-

ний батьком правомірно, навіть тоді, коли
дитина народилася

після анулювання актового запису про шлюб,
але не пізніше

десяти місяців від цього моменту. Отже,
недійсність шлюбу

не є перешкодою для запису жінки, чоловіка
батьками дитини.

 

3. \”Незаконність ложа\” (цей термін
використовувався у за-

конодавстві Російської імперії, Австрії) не
означала незакон-

ності запису жінки та чоловіка батьками
дитини. Оскільки

такий запис було зроблено на підставі
свідоцтва про шлюб,

дитина вважається такою, що народжена у
шлюбі, з усіма

правовими наслідками, які з цього
випливають.

 

4. Незважаючи на недійсність шлюбу, мати і
батько

володіють такими самими правами та
обов\’язками щодо ди-

тини, як і інші батьки, а дитина (дочка,
син) – такими ж, як

і інші діти, правами та обов\’язками щодо
своїх батьків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code