Науково-практичний коментар до ст. 50 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 50 Сімейного кодексу України

Стаття 50. Право на батьківство

 

1. Чоловік має право на батьківство.

 

2. Відмова дружини від народження дитини
або нездат-

ність її до народження дитини може бути
причиною ро-

зірвання шлюбу.

 

Для виникнення опіки і піклування в
сімейному праві необхідні

об\’єктивно-матеріальні, морально-етичні та юридичні
передумови.

Об\’єктивно-матеріальні передумови
складаються з об\’єктивного

розвитку матеріального світу, з необхідності
виховання та захисту

дітей, які залишились без батьківського піклування.
Природа

влаштована таким чином, що дитина до досягнення нею певного

віку
потребує виховання, утримання та захисту.

 

Ці функції, як правило, здійснюють батьки
дитини. Але в силу

різних обставин діти можуть залишатись без батьківського
піклування.

Тоді й виникає об\’єктивна необхідність вирішувати питання

про
покладання перелічених функцій на інших осіб – опікунів

чи піклувальників.
Вирішення цих проблем і взяла на себе

держава, створивши в системі органів
місцевого самоврядування

органи опіки і піклування.

Морально-етичні передумови виявляються в
тому, що суспільство

в цілому співчуває і жаліє дітей-сиріт та дітей, що
залишились без

батьківського піклування, та прагне всіляко допомогти їм. З
давніх

давен людинолюбство, співчуття і турбота про людей, які опинились

в
несприятливих умовах, називали філантропією, а людина, яка

присвятила себе
філантропії – філантропом.

Але ці бажання та наміри не завжди в силу
різних обставин знаходять

практичне застосування. Так звані добровільні
вихователі часто

втрачають відчуття доброзичливості до осіб, яких вони взялися

виховувати, порушують їх права, використовують свою \”доброзичливість\”

для досягнення певної корисливої мети. Щоб попередити настання

таких наслідків,
держава взяла під свій контроль відносини, пов\’язані

з вихованням та утриманням
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про морально-етичні передумови
інституту опіки та піклування свідчить

п. 2 ст. 244 СК України, в якому
зазначено, що при призначенні дитині

опікуна або піклувальника органом опіки і
піклування враховуються

особисті якості особи, а також бажання самої дитини,
якщо це можливо.

 

Втрата можливості бути батьком є для
чоловіка не менш

тяжким наслідком, ніж, наприклад, втрата
слуху чи кисті ру-

ки, а тому має викликати відповідні
юридичні наслідки.

У Сімейному кодексі таким наслідком могло
бути передбаче-

но лише відшкодування моральної шкоди.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code