Науково-практичний коментар до ст. 54 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 54 Сімейного кодексу України

Стаття 54. Право дружини та чоловіка на
розподіл обов\’яз-

ків та спільне вирішення питань життя сім\’ї

 

1. Дружина, чоловік мають право розподілити
між со-

бою обов\’язки в сім\’ї.

 

Дружина, чоловік повинні утверджувати
повагу до будь-

якої праці, яка робиться в інтересах сім\’ї.

 

2. Усі найважливіші питання життя сім\’ї
мають вирішу-

ватися подружжям спільно, на засадах
рівності. Дружина,

чоловік мають право противитися усуненню їх
від ви-

рішення питань життя сім\’ї.

 

3. Вважається, що дії одного з подружжя
стосовно жит-

тя сім\’ї вчинені за згодою другого з
подружжя.

 

1. На перший погляд може здатися, що ця
стаття є зайвою.

Саме такої думки були деякі опоненти.
Насправді ж вона сприяє

зміцненню шлюбу, розвитку паритетних засад
подружньо-

го життя, орієнтує на повагу до щоденної,
необлікованої пра-

ці по обслуговуванню сім\’ї. Якщо домашні
обов\’язки не

розподілені, це значить, що кожен повинен
робити те, що ви-

магається моментом: приготувати їжу,
випрати одяг, вийти

на прогулянку з дитиною.

 

2. Ця
стаття спрямована проти диктатури в сім\’ї з боку

одного з
подружжя, нехту-

вання думкою другого з подружжя. Така
протиправна пове-

дінка також може призвести до розірвання
шлюбу. Стаття

сприяє побудові сімейних відносин на
засадах шлюбної гар-

монії.

 

3. У частині третій статті 54 СК
встановлена правова презумп-

ція, за якою все те, що вчиняє один з
подружжя стосовно

життя сім\’ї, вважається результатом
домовленості подруж-

жя. Якщо, наприклад, за реєстрацією народження
дитини

звертається чоловік, вважається, назване
ним власне ім\’я ди-

тини було вибране разом з дружиною. Якщо
дружина передає

дитину для проживання з її матір\’ю
(бабусею), вважається,

що на це згоден чоловік. Ця правова
презумпція, як і будь-

яка інша, може бути спростована судом.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code