Науково-практичний коментар до ст. 58 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 58 Сімейного кодексу України

Стаття 58. Право на плоди та доходи від
речей, що є особис-

тою приватною власністю дружини, чоловіка

 

1. Якщо річ, що належить одному з подружжя,
плодоно-

сить, дає приплід або дохід (дивіденди),
він є власником

цих плодів, приплоду або дох ду
(дивідендів).

 

Наприклад, дружина здає в оренду квартиру, яка належить

їй на праві особистої приватної власності, 

то саме їй належить орендна плата. Якщо ж
чоловікові пода-

рували мисливського собаку, то йому
належить і приплід від

неї. Проте, якщо дружина бере участь у
догляді за собакою, її

праця даватиме їй право на відповідну
винагороду.

 

2. Оскільки доходами є також дивіденди, які
одержує той з

подружжя, кому належать акції, то й вони
мають вважатися

його особистою власністю.

 

Окремо слід зупинитися на правовому режимі
частки

прибутку юридичної особи, яка виділена
учасникові госпо-

дарського товариства. Насамперед слід
звернути увагу на

те, що майно, яке належить юридичній особі,
не може вва-

жатися власністю дружини чи чоловіка, які
були її заснов-

никами. Якщо вклад у статутний фонд
господарського

товариства був внесений грошовими коштами
або іншим

майном, що належало одному з подружжя, саме
він буде

власником частини прибутку від діяльності
товариства, яка

буде йому виділена.

 

3. Легальний (законний) статус плодів та
доходів може бу-

ти змінений за домовленістю між дружиною та
чоловіком, зо-

крема у шлюбному договорі. Подружжя може
домовитися,

наприклад, про те, що приплід, доходи,
дивіденди, незалеж-

но від того, кому належить майно (майнові
права), вважати-

муться їхньою спільною сумісною власністю.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code