Науково-практичний коментар до ст. 63 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 63 Сімейного кодексу України

Стаття 63. Здійснення подружжям права
спільної сумісної

власності

 

1. Дружина та чоловік мають рівні права на
володіння,

користування і розпоряджання майном, що
належить їм

на праві спільної сумісної власності, якщо
інше не встанов-

лено домовленістю між ними.

 

1. Як зазначалося, сенс права спільної
сумісної власності

полягає у тому, що частки співвласників не
виділені, а тому

кожен з них має рівне право на володіння,
користування та

розпорядження майном. Такі ж рівні
можливості щодо здійс-

нення права спільної сумісної власності
мають дружина та чо-

ловік, незалежно від того, що зарплата
одного з подружжя є

більшою, як і від того, що один із подружжя
продовжує на-

вчання чи є інвалідом.

 

2. Не здійснення одним із подружжя права
спільної суміс-

ної власності не припиняє його прав на
подружнє майно.

 

3. Закон дозволяє подружжю встановити
особливий поря-

док здійснення права спільної сумісної
власності. Так, дружи-

на може видати чоловікові довіреність на
розпорядження усім

спільним майном шляхом вчинення правочинів,
які потребу-

ють нотаріального посвідчення і (або)
державної реєстрації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code