Науково-практичний коментар до ст. 64 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 64 Сімейного кодексу України

Стаття 64. Право подружжя на укладення
договорів між

собою

 

1. Дружина та чоловік мають право на
укладення між

собою усіх договорів, які не заборонені
законом, як щодо

майна, що є їхньою особистою приватною
власністю, так і

щодо майна, яке є об\’єктом права спільної
сумісної власно-

сті подружжя.

 

2. Договір про відчуження одним із подружжя
на ко-

ристь другого з подружжя своєї частки у
праві спільної су-

місної власності подружжя може бути
укладений без ви-

ділу цієї частки.

 

1. Дружина і чоловік як фізичні особи мають
право реа-

лізовувати свою цивільну правоздатність,
укладаючи між со-

бою усі договори, які не заборонені
законом, зокрема договори

куплі-продажу, дарування, довічного
утримання (догляду),

спадковий договір.

 

Предметом договору між подружжям можуть
бути речі, що

належать на праві особистої власності
кожному з них, а та-

кож речі, які є їхньою спільною сумісною
власністю. Це зна-

чить, що чоловік, наприклад, може
подарувати дружині перс-

тень, придбаний на його заробітну плату, чи
передати їй свою

частку у праві спільної сумісної власності
на автомобіль.

 

2. У частині другій статті 64 СК
сформульована норма, яка

істотно спрощує і полегшує укладення між
дружиною та чо-

ловіком договорів, пов\’язаних з відчуженням
одним із по-

дружжя на користь другого своєї частки у
праві спільної су-

місної власності, насамперед щодо
нерухомості. Завдяки цій

правовій новелі їм уже не доведеться
попередньо здійснювати

процедуру виділу своєї частки та оформлення
права власності

на неї.

 

Подружжя А. та Т. домовилися, що він
подарує їй половину

приватизованої квартири. Однак нотаріус
відмовився посвід-

чити такий договір, оскільки частки у праві
власності на

квартиру кожному з них не були виділені, і,
звичайно, не бу-

ло у них відповідного документа, який
підтверджував би

права на ці частки. Довелося їм укласти
договір про поділ

квартири, нотаріально посвідчити його,
одержати відповідні

свідоцтва і лише після цього укласти
договір дарування.

 

Відповідно до частини другої статті 64 СК
подружжя (а та-

кож ті, шлюб між ким розірвано) мають право
добровільно

визначити частки кожного з них і тут же
укласти договір що-

до розпоряджання цими частками.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code