Науково-практичний коментар до ст. 66 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 66 Сімейного кодексу України

Стаття 66. Право подружжя на визначення
порядку корис-

тування майном

 

1. Подружжя має право домовитися між собою
про по-

рядок користування майном, що йому належить
на праві

спільної сумісної власності.

 

2. Договір про порядок користування
житловим будин-

ком, квартирою, іншою будівлею чи спорудою,
земельною

ділянкою, якщо він нотаріально посвідчений,
зобов\’язує

правонаступника дружини та чоловіка.

 

1. Якщо у власності подружжя є річ, якою
вони обоє одно-

часно користуватися не можуть (комп\’ютер,
автомобіль, му-

зичний інструмент), дружина і чоловік
можуть домовитися

про режим користування нею. Норма частини
першої статті 66

СК є своєрідною підказкою дружині та
чоловікові щодо того,

як діяти, щоб не порушити сімейної злагоди.

 

2. Потреба застосування частини другої
статті 66 СК зумов-

лена здебільшого ускладненням особистих
стосунків між дру-

жиною та чоловіком. Встановлення порядку
(режиму) корис-

тування кожним з них спільною квартирою,
будинком, дачею,

іншою будівлею – це по суті переддень
поділу цього майна.

 

Подружжя може, наприклад, домовитися про
те, що пер-

ший поверх будинку займе дружина, а чоловік
користувати-

меться другим поверхом. Якщо такий договір
укладено усно,

він може бути взятий до уваги судом в
майбутньому у разі по-

ділу будинку. Якщо ж такий договір
укладений письмово і

посвідчений нотаріусом, то у разі смерті,
наприклад, дружи-

ни, за умови, що частки кожного з подружжя
є рівними, пред-

метом спадкування буде перший поверх
будинку.

 

3. Договір про порядок користування
нерухомим майном,

посвідчений нотаріусом, може бути згодом
змінений за зго-

дою подружжя або за рішенням суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code