Науково-практичний коментар до ст. 68 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 68 Сімейного кодексу України

Стаття 68. Здійснення права спільної
сумісної власності піс-

ля розірвання шлюбу

 

1. Розірвання шлюбу не припиняє права
спільної суміс-

ної власності на майно, набуте за час
шлюбу.

 

2. Розпоряджання майном, що є об\’єктом
права спільної

сумісної власності, після розірвання шлюбу
здійснюється

співвласниками виключно за взаємною згодою,
відповідно

до Цивільного кодексу України.

 

1. У частині першій статті 68 СК залишена
поза увагою

пропозиція про встановлення норми, за якою
розірвання

шлюбу має припиняти право спільної сумісної
власності, ав-

томатично перетворюючи його у право
спільної часткової вла-

сності.

 

У результаті розірвання шлюбу співвласники
перестають

бути подружжям, однак правовий режим
їхнього майна, набу-

того за час шлюбу, залишається попереднім –
спільною суміс-

ною власністю, але вже колишнього подружжя.
Колишнє по-

дружжя може бути співвласниками протягом
невизначеного

строку, аж до поділу майна, знищення його
чи до смерті одно-

го з них.

 

2. Презумпція згоди дружини чи чоловіка на
розпоряджан-

ня спільним майном, яке здійснює другий з
подружжя (час-

тина друга статті 65 СК), триває до
розірвання шлюбу. Тому

після розірвання шлюбу, навіть для вчинення
щодо спільного

майна дрібних побутових угод, потрібна
згода другого спів-

власника.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code