Науково-практичний коментар до ст. 69 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 69 Сімейного кодексу України

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна,
що є об\’єктом

права спільної сумісної власності подружжя

 

1. Дружина і чоловік мають право на поділ
майна, що

належить їм на праві спільної сумісної
власності, незалеж-

но від розірвання шлюбу.

 

2. Дружина і чоловік мають право розділити
майно за

взаємною згодою.

 

Договір про поділ житлового будинку,
квартири, іншого

нерухомого майна, а також про виділ
нерухомого майна

дружині, чоловікові зі складу усього майна
подружжя має

бути нотаріально посвідчений.

 

1. Кожен із співвласників має право на
поділ спільного

майна. Прагнення реалізувати це право не
завжди є свідчен-

ням відсутності злагоди між співвласниками.
Проте у відно-

синах між подружжям поділ спільного майна –
це завжди

результат ускладнення стосунків між ними.

 

Право подружжя на поділ спільного майна
існує доти, по-

ки існує це майно. Поділивши майно,
подружжя, проживаю-

чи спільно, можуть знову придбати майно і
знову ж ділити

його.

 

Поділ спільного майна може відбутися як під
час шлюбу,

так і після його розірвання. Вимога про
поділ майна після

смерті одного з подружжя може бути заявлена
його спадкоєм-

цями.

 

2. Добровільний поділ майна із визначенням
ідеальних час-

ток залишає більше шансів для примирення
подружжя, ніж

тоді, коли це робиться за допомогою суду.

 

Якщо предметом поділу є нерухоме майно,
договір про та-

кий поділ має бути посвідчений нотаріально.
Поява нового

власника і нового (видозміненого) об\’єкта
права власності

обумовлює необхідність державної реєстрації
такого договору.

 

3. Поділ всього майна, яке було спільною
сумісною влас-

ністю подружжя, або лише певної речі
(наприклад, будинку),

означає припинення щодо нього режиму
об\’єкта права спіль-

ної сумісної власності. У разі виділу
майно, відокремлене із

загальної маси спільних речей, стає
особистою власністю од-

ного з подружжя, зменшуючи його частку у
праві спільної су-

місної власності щодо майна, яке
залишилося.

 

Договір про виділ нерухомого майна має бути
нотаріально

посвідчений і підлягає державній
реєстрації.

 

4. Вимога про поділ майна може бути
заявлена кожним з

подружжя, зокрема тим, у помешканні якого
це майно знахо-

диться, адже тримання частки майна,
належного другому з

подружжя, може викликати певні незручності.

 

Якщо спільне майно потребує утримання,
зберігання, до-

гляду, то той із колишнього подружжя, який
продовжує во-

лодіти та користуватися ним, має право
вимагати від другого

відповідної компенсації понесених ним
витрат, з урахуван-

ням тієї користі, яку він мав від його
використання, або зажа-

дати забрати свою майнову частку в натурі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code