Науково-практичний коментар до ст. 77 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 77 Сімейного кодексу України

Стаття 77. Способи надання утримання одному

з подружжя

 

1. Утримання одному з подружжя надається
другим із

подружжя у натуральній або грошовій формі
за їхньою

згодою.

 

2. За рішенням суду аліменти присуджуються
одному з

подружжя, як правило, у грошовій формі.

 

3. Аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною
зго-

дою аліменти можуть бути сплачені наперед.

 

4. Якщо платник аліментів виїжджає на
постійне місце

проживання у державу, з якою Україна не має
договору

про надання правової допомоги, аліменти
можуть бути

сплачені наперед за час, визначений домовленістю
по-

дружжя, а у разі спору – за рішенням суду.

 

1. Обов\’язок дружини, чоловіка по утриманню
другого з

подружжя може виконуватися добровільно або
примусово.

Якщо цей обов\’язок виконується добровільно,
то ініціатива

вибору видів утримання належить зобов\’язаній
особі. Конк-

ретні види утримання можуть бути визначені
за згодою под-

ружжя, тобто за усним договором між ними.

 

2. Якщо справа про аліменти розглядається
судом, позивач

зацікавлений здебільшого в одержанні
відповідної грошової

суми, тому грошова форма утримання є
основною.

 

3. Цільове призначення аліментів зумовлює
їх періодичне

надання – щомісячно. Закон не виключає
можливості спла-

ти аліментів наперед, якщо на це є взаємна
згода подружжя.

Така своєрідна \”капіталізація\” аліментних
платежів може

бути зумовлена виїздом за кордон, хворобою,
необхідністю

грошових витрат на потреби, викликані іншою
поважною

причиною.

 

4. Виїзд одного з подружжя за кордон не
припиняє його

обов\’язку по утриманню другого з подружжя,
але може сут-

тєво ускладнити його виконання. Якщо між
Україною та дер-

жавою, до якої на постійне місце проживання
має намір виї-

хати платник аліментів, немає договору про
надання правової

допомоги, виконати на її території рішення
суду України про

стягнення аліментів буде досить складно або
взагалі немож-

ливо. Тому умовою виїзду платника аліментів
за кордон у та-

кій ситуації є разове накопичення
(капіталізація) аліментних

платежів за певний проміжок часу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code