Науково-практичний коментар до ст. 78 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 78 Сімейного кодексу України

Стаття 78. Договір подружжя про надання
утримання

 

1. Подружжя має право укласти договір про
надання

утримання одному з них, у якому визначити
умови, розмір

та строки виплати аліментів. Договір
укладається у пись-

мовій формі і нотаріально посвідчується.

 

2. У разі невиконання одним із подружжя
свого обов\’яз-

ку за договором про надання утримання
аліменти можуть

стягуватися на підставі виконавчого напису
нотаріуса.

 

1. Кодекс про шлюб та сім\’ю 1969 р. не
передбачав можли-

вість договірного регулювання відносин по
утриманню одного

з подружжя. Якщо такий договір і укладався,
не було засобів

його примусового виконання. Розмір
аліментів, визначений у

договорі, часто не брався судом до уваги
при вирішенні спору.

 

2. Відповідно до загальної можливості
договірного регулю-

вання сімейних відносин у випадках,
передбачених законом

(стаття 9 СК), норма статті 78 СК надає
подружжю право са-

мим врегулювати свої відносини по наданню
утримання.

 

Подружжя може визначити умови виникнення
права на

утримання, зокрема передбачити право одного
з них на алі-

менти до досягнення пенсійного віку.

 

Сторони у договорі можуть визначити розмір
аліментів або

надання утримання в натурі, загальний строк
виплати алі-

ментів та періодичність їх виплати
(наприклад, щомісячно чи

двічі на місяць) або виплату їх наперед.
Межею свободи такого

договору є критерії, визначені у частині
дев\’ятій статті 7 СК.

 

3. Обов\’язковою умовою дійсності договору
про надання

утримання є його нотаріальне посвідчення. У
разі відсутності

нотаріального посвідчення цей договір може
бути визнаний

дійсним судом відповідно до Цивільного
кодексу України.

 

4. Частина друга статті 78 СК містить
гарантію виконання

цього договору, якою є примусове його
виконання органом

державної виконавчої служби на підставі
виконавчого напису

нотаріуса, тобто без рішення суду.

 

5. Договір подружжя про надання утримання,
як і інший

договір приватного характеру, може бути
змінений, розірва-

ний або визнаний недійсним судом відповідно
до Цивільного

кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code