Науково-практичний коментар до ст. 81 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 81 Сімейного кодексу України

Стаття 81. Види доходів, які враховуються
при визначенні

розміру аліментів

 

1. Перелік видів доходів, які враховуються
при визна-

ченні розміру аліментів на одного з
подружжя, дітей, бать-

ків, інших осіб, затверджується Кабінетом
Міністрів Украї-

ни.

 

1. Постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого

1993 р. за № 146 (в редакції постанови від
1 липня 2002 р. за

№ 869)1 затверджено Перелік видів доходів,
які враховують-

ся при визначенні розміру аліментів на
одного з подружжя,

дітей, батьків, інших осіб.

 

2. У статті 1 Переліку зазначено, що
утримання аліментів з

працівників проводиться з усіх видів
заробітку і додаткової

винагороди як за основною роботою, так і за
роботою за суміс-

ництвом, в тому числі з основної заробітної
плати за посадо-

вим окладом, тарифною ставкою, відрядними
розцінками,

усіх видів доплат і надбавок до заробітної
плати, грошових і

натуральних премій тощо.

 

Аліменти стягуються також з сум, що
виплачені як від-

шкодування збитків у зв\’язку із втратою
працездатності внас-

лідок каліцтва або іншого ушкодження
здоров\’я, за винятком

сум для відшкодування витрат на догляд,
додаткове харчу-

вання, санаторно-курортне лікування та
протезування; з до-

помоги по безробіттю; пенсії, за винятком
надбавок до пенсії,

що виплачується інвалідам І групи на догляд
за ними; сти-

пендій; доходів від підприємницької
діяльності, а також до-

ходів, що припадають на частку платника
аліментів від при-

садибної ділянки або підсобного
господарства тощо.

 

Для того, щоб сплачувати меншу суму
аліментів на дитину

від першого шлюбу, Ю. встановив для себе як
директора за-

снованого ним же приватного підприємства
заробітну плату

у 150 грн. Відповідно до цього аліменти на
дитину становили

близько 35 грн.

 

Друга дружина Ю. не працює, дитина відвідує
приватний

дитячий садок, тобто сім\’я живе у достатку.
Все це дає під-

ставу стверджувати про наявність у Ю. інших
видів доходу,

хоча їх неможливо документально
підтвердити.

 

За таких умов суд може зібрати докази про
фактичні ви-

трати сім\’ї і відповідно до принципу
справедливості визначити

такий розмір аліментів, який дозволяв би
дитині від першого

шлюбу жити в приблизно однакових
матеріальних умовах, в

яких живе дитина від другого шлюбу.

 

3. Утримання аліментів не здійснюється з:

 

1) вихідної допомоги при звільненні з
роботи;

 

2) державної допомоги на поховання;

 

3) допомоги на лікування;

 

4) одноразової допомоги при народженні
дитини;

 

5) допомоги по догляду за дитиною;

 

6) вартості виданого безкоштовно
обмундирування.

 

4. З осіб, які відбувають покарання на
виправних роботах,

аліменти стягуються із загальної суми
заробітку без ураху-

вання сум, які стягуються відповідно до
вироку суду.

 

5. Якщо особа позбавлена волі, аліменти
стягуються зі всієї

суми заробітку, з включенням до неї витрат
на її утримання

за місцем відбування покарання.

 

6. Якщо платником аліментів е
військовослужбовець Зброй-

них Сил України та інших військ, особа
рядового або началь-

ницького складу органів і підрозділів внутрішніх
справ, стяг-

нення аліментів проводиться з усіх видів
щомісячного грошо-

вого забезпечення (оклад за штатною
посадою, оклад за війсь-

кове або спеціальне звання, відсоткова
надбавка за вислугу

років, вчене звання, науковий ступінь,
кваліфікацію та умо-

ви служби).

 

7. Стягнення аліментів, визначених у частці
від заробітку

(доходу), проводиться із суми, яка
залишилася після сплати

(стягнення) податку.

 

Якщо платник аліментів проживає у м. Києві,
а одержувач

аліментів – у м. Вишгороді, то доставка грошового
переказу

проводиться за рахунок платника, тобто саме
йому доведеть-

ся платити за поштові послуги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code