Науково-практичний коментар до ст. 84 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 84 Сімейного кодексу України

Стаття 84. Право дружини на утримання під
час вагітності

та у разі проживання з нею дитини

 

1. Дружина має право на утримання від
чоловіка під

час вагітності.

 

2. Дружина, з якою проживає дитина, має
право на

утримання від чоловіка – батька дитини до
досягнення

дитиною трьох років.

 

3. Якщо дитина має вади фізичного або
психічного роз-

витку, дружина, з якою проживає дитина, має
право на

утримання від чоловіка до досягнення
дитиною шести ро-

ків.

 

4. Право на утримання вагітна дружина, а
також дру-

жина, з якою проживає дитина, має незалежно
від того чи

вона працює та незалежно від її
матеріального становища,

за умови, що чоловік може надавати
матеріальну допомогу.

 

5. Аліменти, присуджені дружині під час
вагітності,

сплачуються після народження дитини без
додаткового

рішення суду.

 

6. Право на утримання вагітна дружина, а
також дру-

жина, з якою проживає дитина, має і в разі
розірвання

шлюбу.

 

1. Право вагітної дружини на аліменти було
передбачено у

статті 32 КпШС. Однак, як уже відзначалося,
вся ця стаття

була взірцем недосконалості законодавчої
техніки, у зв\’язку з

цим підстави виникнення права вагітної
дружини на алімен-

ти відразу стали предметом спору.

 

Чи має вагітна дружина право на аліменти з
часу вагітності

чи лише за 56 днів до пологів? Чи має вона
право на аліменти,

якщо продовжує працювати? На ці питання
судової практики

Пленум Верховного Суду України відповіді
так і не дав, що не

сприяло однаковому застосуванню закону.

 

Стаття 84 СК більш чітко регулює право вагітної
дружини

на аліменти, усунувши усі неточності та
недомовки.

 

2. Право на утримання у зв\’язку з
вагітністю має дружина,

тобто жінка, яка перебуває у шлюбі. Це
право триває протя-

гом всього періоду вагітності і починається
з того часу, як

тільки вагітність була виявлена. Носієм
обов\’язку надавати

утримання є її чоловік.

 

Сімейний кодекс не містить норми, яка
зобов\’язувала би

того, хто визнав себе батьком зачатої
дитини, утримувати ва-

гітну жінку, з якою він не перебуває у
шлюбі. Відсутність

такої норми була зумовлена пересторогою
зменшення кількос-

ті заяв про визнання батьківства від таких
чоловіків. Поступ-

ка у меншому здатна дати змогу одержати
більший виграш і

тим забезпечити відносний душевний спокій
жінки у період

виношування дитини.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code