Науково-практичний коментар до ст. 85 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 85 Сімейного кодексу України

Стаття 85. Припинення права дружини на утримання

1. Право дружини на утримання, передбачене статтею

84 цього Кодексу, припиняється в разі припинення

вагітності, народження дитини мертвою або якщо

дитина передана на виховання іншій особі, а також

у разі смерті дитини.

2. Право дружини на утримання припиняється, якщо

за рішенням суду виключено відомості про чоловіка

як батька з актового запису про народження дитини.

1. Не вважається
переданням ди
тини на виховання іншій

особі також
короткочасне прожи
вання дитини з бабусею,

дідусем чи іншими
родичами, обумов
лене відрядженням,

хворобою, відпусткою її
матері.

2. Аліменти, присуджені дружині-матері за
рішенням суду,

будуть стягуватися незалежно від передання
дитини іншій

особі, тому для припинення їх стягнення
належить пред\’яви-

ти відповідний позов. У разі його
задоволення право на

аліменти має вважатися припиненим від дня
передання дити-

ни на виховання іншій особі.

 

3. Якщо після припинення вагітності, смерті
дитини або

передання дитини на виховання іншій особі
стягнення кош-

тів з чоловіка-батька продовжувалося (тобто
вже без достат-

ньої для цього правової підстави), ці кошти
за аналогією з час-

тиною другою статті 82 СК вважаються
безпідставним збага-

ченням і підлягають поверненню відповідно
до Цивільного

кодексу України.

 

4. Якщо чоловік матері дитини оспорив своє
батьківство і

його позовна вимога була задоволена, право
дружини-матері

на аліменти припиняється з моменту набрання
чинності від-

повідним рішенням суду. Такий висновок
випливає із того,

що присуджені грошові кошти були
використані саме як

аліменти, тобто за цільовим призначенням, а
отже, повернен-

ню не підлягають. Та обставина, що чоловік
певний час спла-

чував аліменти на утримання чужої дитини є
його специфіч-

ним ризиком, який випливає із презумпції
шлюбного бать-

ківства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code