Науково-практичний коментар до ст. 86 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 86 Сімейного кодексу України

Стаття 86. Право чоловіка на утримання у
разі проживання

з ним дитини

 

1. Чоловік, з яким проживає дитина, має
право на утри-

мання від дружини – матері дитини до
досягнення дити-

ною трьох років.

 

2. Якщо дитина має вади фізичного або
психічного

розвитку, чоловік, з яким проживає дитина,
має право

на утримання від дружини до досягнення
дитиною шести

років.

 

3. Право на утримання чоловік, з яким
проживає дити-

на, має незалежно від того, чи він працює,
та незалежно

від його матеріального становища, за умови,
що дружина

може надавати матеріальну допомогу.

 

4. Право на утримання чоловік, з яким
проживає дити-

на, має і після розірвання шлюбу.

 

1. Стаття 32 КпШС була прикладом
законодавчої дискри-

мінації чоловіка, тендерної нерівності,
оскільки не надавала

йому права на аліменти у разі проживання з
ним дитини. Ця

стаття була зорієнтована на загальну
ситуацію: маленька ди-

тина проживає з матір\’ю, – і тим нехтувала
окрему ситуа-

цію, коли така дитина проживала з батьком.

 

У статті 86 СК ця помилка виправлена.
Відповідно до

принципу рівності прав та обов\’язків матері
та батька, остан-

ньому надано таке ж право на аліменти, як і
дружині.

 

2. Коментар, даний до статті 84 СК щодо
права дружини-

матері на аліменти, повною мірою стосується
й статті 86 СК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code