Науково-практичний коментар до ст. 87 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 87 Сімейного кодексу України

Стаття 87. Припинення права чоловіка на
утримання

 

1. Право чоловіка на утримання, передбачене
стат-

тею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо
дитина переда-

на на виховання іншій особі, а також у разі
смерті дитини.

 

2. Право чоловіка на утримання
припиняється, якщо за

рішенням суду виключено відомості про
дружину як мати з

актового запису про народження дитини.

 

1. Смерть дитини є безумовною підставою для
припинення

права на утримання як чоловіка, так і
дружини.

 

Факт передання дитини на виховання іншій
особі, пов\’яза-

ний з припиненням спільного проживання з
нею, має бути

відповідним чином доведений і встановлений
судом. Стягнен-

ня аліментів у зв\’язку з цією обставиною
припиняється на

підставі рішення суду.

 

2. Якщо материнство дружини, записаної
матір\’ю дитини,

спростоване, що є дуже рідкісним випадком,
у чоловіка

припиниться право вимагати від неї
аліменти.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code