Науково-практичний коментар до ст. 90 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 90 Сімейного кодексу України

Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка
у витратах на

лікування

 

1. Дружина, чоловік взаємно зобов\’язані
брати участь у

витратах, пов\’язаних із хворобою або
каліцтвом другого з

подружжя.

 

1. Цінність цієї норми, а отже, її
специфічне \”право на

життя\” полягає в тому, що вона, з одного
боку, закликатиме

дружину, чоловіка до роздумів з приводу
якості своєї поведін-

ки у скрутній ситуації, у яку потрапив
другий з подружжя, а

з іншого – буде правовою підставою для
пред\’явлення позову

про відшкодування частини витрат,
зумовлених хворобою чи

каліцтвом.

 

2. Встановлення взаємного обов\’язку дружини
і чоловіка

брати участь у витратах, пов\’язаних з
лікуванням, є право-

вим засобом зміцнення сім\’ї. Стаття 90 СК
стимулює до ви-

трат на лікування дружини та чоловіка не
лише із сімейного

бюджету, а й з тих коштів, які є особистою
власністю.

 

3. Право на відшкодування частини витрат на
лікування не

пов\’язується з непрацездатністю. Розмір
відшкодування зале-

жатиме від розміру конкретних витрат на
лікування та мате-

ріального стану дружини і чоловіка.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code