Науково-практичний коментар до ст. 91 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 91 Сімейного кодексу України

Стаття 91. Право на утримання жінки та
чоловіка, які не пе-

ребувають у шлюбі між собою

 

1. Якщо жінка та чоловік, які не
перебувають у шлюбі

між собою, тривалий час проживали однією
сім\’єю, той із

них, хто став непрацездатним під час
спільного проживан-

ня, має право на утримання відповідно до
статті 76 цього

Кодексу.

 

2. Жінка та чоловік, які не перебувають у
шлюбі між со-

бою, мають право на утримання в разі
проживання з нею,

ним їхньої дитини, відповідно до частин
другої – четвер-

тої статті 84 та статей 86 і 88 цього
Кодексу.

 

3. Право жінки та чоловіка на утримання
припиняється

з підстав, встановлених пунктами 2 і 4
статті 83, статтями

85, 87 і 89 цього Кодексу.

 

О. та Н. тридцять років проживали спільно.
Кожен з них в

минулому перебував у шлюбі з іншими
особами, але ці шлю-

би з різних причин були розірвані.

 

\”До ЗАГСу не піду більше ніколи\”, – таку
позицію за-

ймав О.. Жінка прийняла цю умову, хоча,
можливо, і мала

свою думку.

 

Ставши інвалідом III групи і одержуючи
невеличку пен-

сію, Н., безумовно, потребувала
матеріальної допомоги. Чи

мала вона моральне право сподіватися на неї
від чоловіка?

Безперечно. Чи мала вона юридичне право на
таку допомогу?

Ні! – Такою була відповідь до прийняття
Сімейного кодексу.

 

Чи не пора було б гуманізувати такі відносини
між людь-

ми, з\’єднавши моральне і юридичне вирішення
проблеми?!

Стаття 91 СК цю місію виконала.

 

1. Після прийняття Сімейного кодексу
України до Ко-

мітету з правової політики Верховної Ради
України почали

надходити листи двох видів. В одних
містилися схвальні від-

гуки щодо надання права на аліменти тому,
хто не перебував

у шлюбі. В листах другої групи – навпаки,
висловлювалася

незгода з таким правовим регулюванням.
Висновок про спра-

ведливість, соціальну цінність
запровадження норми, яка на-

дає право на аліменти тому, хто перебуває у
так званому

\”цивільному шлюбі\”, може зробити лише час.

 

2. Право на аліменти має жінка та чоловік,
якщо вони є не-

працездатними, але непрацездатність має
виникнути під час

спільного проживання. Якщо особа стала
непрацездатною

після припинення спільного проживання,
право на аліменти

вона не матиме.

 

Виникнення права на аліменти у \”цивільної
дружини\” обу-

мовлене її потребою у матеріальній допомозі
та матеріальною

спроможністю лцивільного чоловікаы надавати
утримання.

 

Л. народила дитину, не перебуваючи у шлюбі.
За її позовом

суд визнав Ф. батьком дитини та стягнув з
нього аліменти на

дитину та на позивачку до досягнення
дитиною трьох років.

 

Це рішення постановлене судом до набрання
чинності Сімей-

ним кодексом України на підставі аналогії
закону, відповідає

конституційному принципу верховенства
права.

 

3. За допомогою правової норми, закріпленої
у частині дру-

гій статті 91 СК, у чоловіків
виховуватиметься почуття відпо-

відальності за результати свого особистого
життя. Жінка, яка

завагітніла від чоловіка, з яким не
перебуває у шлюбі, мати-

ме додатковий стимул для збереження життя
зачатої дитини,

оскільки одержить шанс хоча б часткового
вирішення мате-

ріальних проблем, пов\’язаних з
материнством.

 

За допомогою цієї норми забезпечується
однакова юридич-

на охорона материнства – шлюбного і не
шлюбного, утвер-

джується повага до кожної матері, яка
здійснила християнсь-

ку заповідь \”не убий\” щодо зачатої в її
лоні людини.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code