Науково-практичний коментар до ст. 92 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 92 Сімейного кодексу України

Стаття 92. Право на укладення шлюбного
договору

 

1. Шлюбний договір може бути укладено
особами, які

подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також
подруж-

жям.

 

2. На укладення шлюбного договору до
реєстрації шлю-

бу, якщо його стороною є неповнолітня
особа, потрібна пись-

мова згода її батьків або піклувальника,
засвідчена нота-

ріусом.

 

1. Стаття 92 СК розвиває положення статті 9
СК щодо дого-

вірного регулювання сімейних відносин. Ідея
договірного

регулювання майнових відносин між подружжям
визрівала

давно, хоча громадська думка загалом не
сприймала її. Вод-

ночас беззастережне правило статті 22 КпШС
– \”майно, на-

жите подружжям за час шлюбу, є його
спільною сумісною

власністю\” – не влаштовувало багатьох.

 

У 1992 р. Кодекс про шлюб та сім\’ю 1969 р.
було доповнено

статтею 271 \”Право подружжя на укладення
шлюбного конт-

ракту\”. Однак, ця стаття не вирішила
проблеми, а лише роз-

почала вирішення її, водночас вона була
неоднозначно витлу-

мачена, що стало додатковою перепоною на
шляху її застосу-

вання.

 

Порядок укладення шлюбного контракту,
затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від
16 червня 1993 р.

за № 457, остаточно заплутав ситуацію.

 

Глава \”Шлюбний договір\” забезпечує набагато
повніше і

точніше правове регулювання. Відбулася й
українізація прав-

ничої термінології: \”договір\”, а не \”контракт\”.

 

2. У статті 271 КпШС право на укладення
шлюбного конт-

ракту було надано особам, \”які беруть
шлюб\”. Отже, мова

йшла про тих, хто подав заяву про
реєстрацію шлюбу, тобто

про наречених. Тому ті, які уже перебували
у шлюбі, права

укласти шлюбний контракт не мали. Право на
укладення

шлюбного договору у статті 92 СК надано не
лише нареченим,

а й тим, хто уже давно перебуває у шлюбі.

 

3. Якщо шлюб реєструється з неповнолітньою
особою (тоб-

то у віці від 14 до 18 років), на укладення
з нею шлюбного до-

говору потрібна згода батьків або
піклувальника. Батьки,

піклувальник можуть протестувати як проти
шлюбного дого-

вору взагалі, так і проти його умов.
Відмова батьків чи піклу-

вальника дати згоду на укладення шлюбного
договору може

бути оскаржена до суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code