Науково-практичний коментар до ст. 96 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 96 Сімейного кодексу України

Стаття 96. Строк дії шлюбного договору

 

1. У шлюбному договорі може бути
встановлено загаль-

ний строк його дії, а також строки
тривалості окремих

прав та обов\’язків.

 

2. У шлюбному договорі може бути
встановлена чин-

ність договору або окремих його умов і
після припинення

шлюбу.

 

1. Як правило, сторони не визначають
тривалості шлюбно-

го договору, хоча можуть домовитися і про
це. Сторони мо-

жуть визначити тривалість певного майнового
права, наприк-

лад, строк проживання у помешканні дружини
чи чоловіка

після розірвання шлюбу або строк чинності
права на аліменти

одного з них.

 

2. Шлюбний договір припиняється у разі
смерті одного з

подружжя. Та умова шлюбного договору, за
якою надається

дружині чи чоловікові право довічного
проживання в помеш-

канні (тобто особистий сервітут), накладає
відповідний обо-

в\’язок на спадкоємця померлого.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code