Науково-практичний коментар до ст. 98 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 98 Сімейного кодексу України

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі
порядку корис-

тування житлом

 

1. Якщо у зв\’язку з укладенням шлюбу один
із подруж-

жя вселяється в житлове приміщення, яке
належить дру-

гому з подружжя, сторони у шлюбному
договорі можуть до-

мовитися про порядок користування ним.
Подружжя може

домовитися про звільнення житлового
приміщення тим з

подружжя, хто вселився в нього, в разі
розірвання шлюбу,

з виплатою грошової компенсації або без
неї.

 

2. Сторони можуть домовитися про проживання
у жит-

ловому приміщенні, яке належить одному з
них чи є їх-

ньою спільною власністю, їхніх родичів.

 

1. Найбільш проблематичним при погіршенні
подружніх

стосунків є їхнє спільне проживання в
одному помешканні.

 

За статтею 64 Житлового кодексу УРСР 1983
р. той, кого

наймач вселив у помешкання як члена своєї
сім\’ї, зокрема

дружина чи чоловік, має права на житло
нарівні з наймачем,

а тому \”моя\” квартира стає \”нашою\” без
будь-яких застере-

жень.

 

За статтею 156 ЖК члени сім\’ї власника
житлового будин-

ку, квартири, які проживають разом з ним,
користуються по-

мешканням нарівні з власником, якщо при їх
вселенні не бу-

ло іншої угоди про порядок користування
ним.

 

Розірвання шлюбу не припиняє право
колишньої дружини

чи колишнього чоловіка на подальше
проживання в помеш-

канні. Це правило, про яке багато людей не
знає, призводить

до того, що один із подружжя часто жалкує,
що знехтував мож-

ливістю укладення шлюбного договору.

 

У шлюбному договорі може бути визначено
порядок корис-

тування, підстави виселення не лише щодо
помешкання, яке

є приватною власністю одного з подружжя, а
й щодо помеш-

кання державного чи кооперативного
житлового фонду.

 

2. Сторони можуть домовитися про те, що з
моменту посе-

лення дружина чи чоловік не матиме
самостійного права на

житло і відповідно можуть бути виселені на
вимогу наймача у

будь-який час, а також про виплату тому,
хто звільняє помеш-

кання, грошової компенсації чи передачу
іншого майна.

 

Практична порада: попри певну незручність,
застрахуйте

себе від можливих страждань. Уклавши
шлюбний договір з

умовою виселення у разі розірвання шлюбу
того, кого Ви по-

селили у своє помешкання, Ви матимете
реальний шанс вза-

галі уникнути цього сумного фіналу, бо
другий з подружжя

матиме правовий стимул вести себе належним
чином. Якщо

все ж таки шлюб буде розірвано, Ви зможете
захистити свої

інтереси, позбувшись небажаного сусідства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code