Науково-практичний коментар до ст. 99 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 99 Сімейного кодексу України

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі
права на утри-

мання

 

1. Сторони можуть домовитися про надання
утримання

одному з подружжя незалежно від
непрацездатності та по-

треби у матеріальній допомозі на умовах,
визначених

шлюбним договором.

 

2. Якщо у шлюбному договорі визначені
умови, розмір та

строки виплати аліментів, то в разі
невиконання одним із

подружжя свого обов\’язку за договором
аліменти можуть

стягуватися на підставі виконавчого напису
нотаріуса.

 

3. Шлюбним договором може бути встановлена
можли-

вість припинення права на утримання одного
з подружжя у

зв\’язку з одержанням ним майнової
(грошової) компенсації.

 

1. Відповідно до статті 75 СК право на
утримання виникає

у того з подружжя, хто є непрацездатним і
потребує мате-

ріальної допомоги. У шлюбному договорі
право на утримання

може бути передбачене і для того, хто є
працездатним, а та-

кож право одного із подружжя на аліменти
незалежно від йо-

го матеріального стану. Водночас право на
аліменти того, хто

є працездатним, може бути обумовлене іншими
додатковими

обставинами: тривалістю спільного
проживання, наявністю

дітей, продовженням навчання тощо.

 

2. Якщо у шлюбному договорі визначено лише
розмір

аліментів, право на аліменти виникне за
наявності загальних

підстав, відповідно до статті 75 СК.

 

3. Сторони можуть домовитися про припинення
права на

утримання, з виплатою грошової компенсації,
тобто про ви-

плату своєрідного грошового відступного.

 

4. У статті 99 СК подані лише основні
варіанти домовленос-

ті про утримання.

 

Сторони можуть включити до шлюбного
договору й інші

умови. Однак у шлюбному договорі не може
бути умови, за

якою особа позбавляється того права на
утримання, яке вона

має за законом, або іншим чином порушуються
її інтереси.

Тому умова договору, за якою, наприклад,
дружина буде ма-

ти право на аліменти лише у разі
перебування у шлюбі протя-

гом не менше десяти років, не буде
вважатися дійсною.

 

Отже, шлюбним договором не можна відібрати
у дружини чи

чоловіка того права на утримання, яке
визначене законом, або

змінити у гірший бік умови його виникнення
чи здійснення.

 

5. У статті 99 СК встановлена спрощена
процедура приму-

сового виконання обов\’язку по утриманню.
Наділення нота-

ріуса правом вчинення виконавчого напису на
шлюбному до-

говорі підтверджує ту обставину, що
нотаріус є органом захи-

сту сімейних прав особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code