Науково-практичний коментар до ст. 101 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 101 Сімейного кодексу України

Стаття 101. Право на відмову від шлюбного
договору

 

1. Подружжя має право відмовитися від
шлюбного дого-

вору.

 

Права та обов\’язки, встановлені шлюбним
договором,

припиняються в день подання до нотаріуса
заяви про від-

мову від нього.

 

1. Свобода договору, яка повною мірою
стосується й шлюб-

ного договору, дає можливість подружжю
відмовитися від

нього. Така відмова може бути подана і
тими, шлюб між ким

розірваний.

 

Законодавчою підставою для формулювання
права на від-

мову від шлюбного договору була стаття про
відмову від пра-

вочину, що вперше закріплена у статті 214
Цивільного кодек-

су України. На думку професора О. В. Дзери,
у цій ситуації

мова мала би йти не про відмову від
договору, а про його ро-

зірвання.

 

Але ж відмова від договору і розірвання
договору – це різ-

ні правові категорії. Відмова від договору
має наслідком дво-

сторонню реституцію, а у разі розірвання
договору він втра-

чає чинність лише на майбутнє.

 

2. Чинність шлюбного договору припиниться з
моменту по-

дання до нотаріуса такої заяви, а це
означає, що певні мате-

ріальні блага, які були уже за цим
договором одержані, не

підлягатимуть поверненню або грошовій
компенсації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code