Науково-практичний коментар до ст. 104 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 104 Сімейного кодексу України

Стаття 104. Підстави припинення шлюбу

 

1. Шлюб припиняється внаслідок смерті
одного з по-

дружжя або оголошення його померлим.

 

2. Шлюб припиняється внаслідок його
розірвання.

 

3. Якщо один із подружжя помер до набрання
чинності

рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається,
що

шлюб припинився внаслідок його смерті.

 

4. Якщо у день набрання чинності рішенням
суду про

розірвання шлюбу один із подружжя помер,
вважається,

що шлюб припинився внаслідок його
розірвання.

 

1. У статті 104 СК встановлений вичерпний
перелік підстав

для припинення шлюбу. Такими підставами є
смерть одного з

подружжя або оголошення його померлим.

 

\”Смерть одна розлучить нас\”, – співають
Оксана та Анд-

рій у опері Семена Гулака-Артемовського \”Запорожець за Ду-

наєм\”. У цих словах відображена одна із
засад християнської

моралі та звичаєвого права українського
народу.

 

Тривале проживання окремо, засудження до
довічного ув\’яз-

нення, встановлення судом режиму окремого
проживання,

перебування у фактичних шлюбних відносинах
з іншою осо-

бою – ці та інші можливі обставини не
припиняють шлюбу.

 

2. У разі смерті особи шлюб припиняється у
момент смерті.

У зв\’язку з тим, що у свідоцтві про смерть
зазначається лише

день, а не момент (хвилини та година)
смерті, саме днем,

тобто конкретною календарною датою, визначається
час при-

пинення шлюбу.

 

Чоловік або дружина можуть бути оголошені
померлими

відповідно до Цивільного кодексу України.
Підставою для

цього є відсутність відомостей про особу в
місці її постійного

проживання протягом щонайменше трьох років.
Якщо особа

брала участь у бойових діях або перебувала
в районі їх прове-

дення, оголошення її померлою можливе лише
після спливу

двох років з моменту припинення цих дій.

 

Якщо особа зникла, наприклад, під час
повені, землетрусу,

катастрофи судна, потяга, літака, вона може
бути оголошена

померлою після спливу шести місяців.

 

3. Шлюб припиняється у разі його
розірвання.

 

4. У частинах третій і четвертій статті 104
СК вирішено

проблему, яка мала не лише наукове, а й
практичне значення.

 

Суд постановив рішення про розірвання шлюбу
25 вересня, а

дружина померла ЗО вересня, тобто до
набрання цим рішен-

ням чинності. У цій ситуації вважається,
що шлюб припини-

вся у зв\’язку із смертю дружини, незалежно
від того, що по-

дружжя тривалий час спільно не проживало.

 

5. Правило, що встановлено у частині
четвертій статті 104

СК, було зумовлено листом, який надійшов у
свій час з однієї

із нотаріальних контор з проханням
висловити свою думку.

 

Після тривалих роздумів 10 серпня 1986 р.
Л. все ж таки ви-

рішила зареєструвати в ЗАГСІ розірвання
шлюбу відповідно

до рішення суду про розірвання шлюбу,
постановленого

п\’ять років тому. У той же день її чоловік
Д. трагічно заги-

нув. Виникла проблема визначення підстави
припинення

шлюбу. Якщо такою підставою вважати смерть
Д., то Л. ма-

ла право на спадкування як дружина. Якщо ж
підставою

припинення шлюбу вважати його розірвання,
Л. не могла

вважатися спадкоємицею за законом.

 

Ситуація не мала на той час однозначного
вирішення. З\’я-

сування того, яка обставина сталася раніше,
не створювало

чіткої правової перспективи, оскільки і
момент відкриття

спадщини, і момент припинення шлюбу
визначався днем, а

не годиною.

 

Розірвання шлюбу засвідчує, як правило,
стійкий розлад

подружніх стосунків. Саме цей аргумент був
взятий за основу

при визначенні підстави припинення шлюбу,
якщо в один і

той же день набрало чинності рішення суду
про розірвання

шлюбу і сталася смерть одного із подружжя.
Отже, якщо в

один і той же день відбулося розірвання
шлюбу і настала

смерть одного з подружжя, підставою для
припинення шлюбу

належить вважати його розірвання.

 

6. Норма частини четвертої статті 104 СК
потребує розши-

реного тлумачення. Хоча в ній зазначено
лише про набрання

чинності рішенням суду про розірвання шлюбу,
цю статтю

слід застосовувати і тоді, коли розірвання
шлюбу відбулося за

постановою органу реєстрації актів
цивільного стану.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code