Науково-практичний коментар до ст. 117 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 117 Сімейного кодексу України

Стаття 117. Право на поновлення шлюбу після
його ро-

зірвання

 

1. Жінка та чоловік, шлюб між якими було
розірвано,

мають право подати до суду заяву про
поновлення їхнього

шлюбу за умови, що жоден із них не перебував
після цього

у повторному шлюбі.

 

2. На підставі рішення суду про поновлення
шлюбу та

анулювання запису акта про розірвання шлюбу
держав-

ний орган реєстрації актів цивільного стану
видає нове

Свідоцтво про шлюб, у якому день реєстрації
шлюбу, за ви-

бором подружжя, може бути визначений днем
першої його

реєстрації або днем набрання чинності
рішенням суду про

поновлення шлюбу.

 

С. двічі розлучалася з одним і тим же
чоловіком. Після

останнього розлучення через якийсь час вони
знову подали

заяву про реєстрацію шлюбу.

 

\”Я би помирилася з ним, але знову подавати
заяву до

органу РАГС про реєстрацію шлюбу я вже не
хочу\”, – сказа-

ла якось Д.

 

Такі реальні, а не видумані життєві
ситуації змусили шука-

ти іншого способу вирішення проблеми. І він
був знайдений.

 

1. У статті 117 СК вперше передбачено
поновлення розірва-

ного шлюбу, тобто своєрідна реституція. За
допомогою цієї

нової правової конструкції жінці та
чоловікові створюється

можливість забути час розлуки і
конфронтації, знову зійтись

під спільним дахом, оминувши процедуру
повторної реєстра-

ції шлюбу.

 

2. Поновлення шлюбу віднесено до
компетенції суду. Заяву

про поновлення шлюбу суд буде розглядати в
порядку окре-

мого провадження. Місія суду зводиться до
з\’ясування волі

жінки та чоловіка, наявності для цього
передумов, визначе-

них у частині першій статті 117 СК.

 

3. Поновлення шлюбу засвідчується виданням
нового сві-

доцтва про шлюб.

 

Якщо цього забажають дружина та чоловік, у
новому

свідоцтві про шлюб може бути збережений
день його реєстра-

ції, тобто період розлуки між ними буде
документально при-

хований, наче його і не було.

 

Таке правове положення має ознаки юридичної
фікції. Од-

нак юридична фікція, як відомо, не є
забороненим прийомом

законодавчої техніки.

 

Поновлення шлюбу може викликати два
питання: як бути

із дитиною, яка була зачата після
розірвання шлюбу, а також

із набутим після розірвання шлюбу майном?
Жінка та чоловік,

які помирилися, безумовно, знайдуть рішення
цих проблем.

 

Якщо чоловік визнає дитину, народжену його
дружиною,

своєю, то відповідно до частини п\’ятої
статті 136 цього Кодек-

су не зможе вже ніколи оспорити своє
батьківство. Щодо май-

на застосовуватиметься положення частини
шостої статті 57

СК, яка визначає належність майна,
придбаного дружиною та

чоловіком під час їх окремого проживання.

 

4. Якщо ж шлюб буде поновлено судом з
моменту винесен-

ня відповідного рішення, яке мало б набрати
чинності негай-

но, це означатиме, що все те, що
відбувалося до цього, має

вважатися таким, що сталося до шлюбу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code