Науково-практичний коментар до ст. 118 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 118 Сімейного кодексу України

Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі
з\’явлення особи, яка

була оголошена померлою або визнана
безвісно

відсутньою

 

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою,
з\’явила-

ся, і відповідне рішення суду скасоване, її
шлюб з іншою

особою поновлюється за умови, що ніхто з
них не перебу-

ває у повторному шлюбі.

 

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно
відсутньою,

з\’явилася, і відповідне рішення суду
скасоване, її шлюб з

іншою особою може бути поновлений за їхньою
заявою, за

умови, що ніхто з них не перебуває у
повторному шлюбі.

 

3. У випадках, передбачених частинами
першою та дру-

гою цієї статті, державний орган реєстрації
актів цивіль-

ного стану анулює запис акта про розірвання
шлюбу та

відповідне свідоцтво, видане на його підставі.

 

1. Оголошення особи померлою за правовими
наслідками

прирівнюється до фізичної смерті, тому
оголошення померлою

дружини чи чоловіка є підставою для
припинення шлюбу.

 

2. Та обставина, що особа не визнається
судом померлою, а

лише оголошується такою, дозволяє жевріти
надії на те, що

вона жива. Так, в засобах масової
інформації були описані числен-

ні факти появи викрадених людей, які роками
перебували в

неволі на підземних міні-фабриках чи в
закладах сексбізнесу.

 

Поява особи, яка була оголошена померлою,
тобто її юри-

дичне воскресіння, автоматично поновлює її
шлюб, за умови,

що дружина чи чоловік на цей момент не
перебувають у пов-

торному шлюбі з іншою жінкою чи чоловіком.

 

С. сіла на поїзд Ужгород – Київ, але додому
не повернулася.

Розшуки її не дали результатів. Через три
роки вона була

оголошена померлою, її чоловік В. вступив у
повторний

шлюб. Ще через рік була одержана інформація
про те, що С.

перебуває в одній із психіатричних лікарень
в Італії.

 

За таких обставин шлюб С. з В. не може бути
поновлено.

 

3. Якщо один із подружжя визнаний судом
безвісно відсут-

нім, ця обставина не припиняє шлюбу, а лише
дає можливість

його розірвання за спрощеною процедурою
відповідно до стат-

ті 107 СК. Тому у разі появи дружини чи
чоловіка після ви-

знання її чи його безвісно відсутнім та
розірвання шлюбу, їх-

ній колишній шлюб може бути поновлений лише
за їх спіль-

ним бажанням і за умови, що ніхто з них не
перебуває у

повторному шлюбі.

 

Заперечення колишньої дружини чи колишнього
чоловіка

щодо поновлення шлюбу має абсолютне правове
значення і не

може бути оскаржене до суду.

 

4. У разі появи особи, оголошеної померлою,
скасовується

відповідне рішення суду та анулюється
актовий запис про її

смерть. На цій правовій основі вирішується
питання про мож-

ливість поновлення шлюбу.

 

5. У разі появи особи, визнаної безвісно
відсутньою, і ска-

сування відповідного рішення суду, на
підставі заяви колиш-

ніх дружини та чоловіка державний орган
реєстрації актів

цивільного стану анулює запис акта про
розірвання шлюбу та

свідоцтво про розірвання шлюбу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code