Науково-практичний коментар до ст. 121 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 121 Сімейного кодексу України

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов\’яз-

ків матері, батька і дитини

 

1. Права та обов\’язки матері, батька і дитини грунту-

ються на походженні дитини від них, засвідченому держав-

ним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку,

встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.

 

1. Права та обов\’язки матері, батька щодо дитини та права

та обов\’язки дитини щодо матері, батька є особистими
(нема-

теріальними) та майновими (матеріальними).

 

2. Загальними підставами виникнення прав та обов\’язків

матері, батька і дитини є:

 

1) походження дитини, тобто наявність кровного спорід-

нення між нею та матір\’ю, батьком;

 

2) реєстрація цього походження у порядку, встановленому

законом.

 

Порядок визначення походження дитини залежить від на-

явності чи відсутності шлюбу між її батьками.

 

Т. народила дитину, але у шлюбі з Н., батьком дитини, не
пе-

ребувала. Завдяки службовому підлогу Н. був зареєстрова-

ний батьком дитини, тобто реєстрація походження дитини

відбулася не у порядку, встановленому законом. У зв\’язку
з

цим Н. не міг вважатися носієм прав та обов\’язків щодо
ди-

тини.

 

Особа може бути зареєстрована матір\’ю, батьком дитини на-

віть тоді, коли вона від неї не походить, зокрема в
результаті

дії презумпції батьківства (стаття 122 СК), а також
відповідно

до статті 123 та частини п\’ятої статті 136 цього Кодексу.

<!–
EndFragment
–>

 

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code