Науково-практичний коментар до ст. 124 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 124 Сімейного кодексу України

Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у ра-

зі реєстрації повторного шлюбу з її матір\’ю

 

1. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців

від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійс-

ним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з
ін-

шою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її

матері у повторному шлюбі.

 

Батьківство попереднього чоловіка може бути визначе-

не на підставі його спільної заяви з чоловіком у
повторно-

му шлюбі або за рішенням суду.

 

1. Стаття 124 СК вперше вирішує проблему, яка має не ли-

ше теоретичне значення.

 

Л., перебуваючи у шлюбі з Т., зустрічалася з П. Після
роз-

лучення з Т. відразу ж був зареєстрований її шлюб з П.
Через

шість місяців Л. народила дитину.

 

2. Шлюб між К. та Р. було розірвано у січні 2002 р. Ще у

1998 р. Р. виїхав на роботу до США, з тих пір вони не

бачились. У лютому 2002 р. було зареєстровано шлюб К. з

Ф., а у березні 2002 р. К. народила дитину. Однак орган

РАЦСу відмовився зареєструвати Ф. батьком дитини без зго-

ди Р. Оскільки місце проживання Р. у США було невідоме,

питати згоди на запис Ф. батьком було ні у кого.

 

Батьківству кого віддавати перевагу? У першому прикладі

презумпція шлюбного батьківства дає право Т. претендувати

на батьківство, оскільки дитина була зачата під час
шлюбу.

Тому можна було би віддати перевагу чоловікам у першому

шлюбі.

 

Предметом аналізу був й інший варіант вирішення пробле-

ми, який у свій час підтримувала професор Я. М. Шевченко,

відповідно до якого перевагу слід віддати чоловікові у
повтор-

ному шлюбі. Після роздумів та вагань було прийнято саме
йо-

го з таким теоретичним обгрунтуванням: народження дитини

у повторному шлюбі, під час дії презумпції батьківства
чоло-

віка у попередньому шлюбі, спростовує цю презумпцію. От-

же, конкуренцію батьківства, яка випливає із конкуренції

презумпцій батьківства, закон вирішує на користь другого
чо-

ловіка.

 

Звичайно, кожен із можливих способів законодавчого ви-

рішення проблеми має свої плюси та мінуси. Обрано той,

який більше узгоджується з реаліями життя і відповідає
ін-

тересам дитини.

 

2. Чоловік матері дитини у першому шлюбі буде претенду-

вати на батьківство, очевидно, лише тоді, коли в період
зачат-

тя дитини він перебував з дружиною в інтимних стосунках.

За інших обставин він навряд чи починатиме судовий спір.

 

Отже, у цій ситуації презюмується батьківство того, у

шлюбі з ким народилася дитина. Ця презумпція може бути

спростована спільною заявою першого та другого чоловіків

матері дитини. Якщо така спільна заява не буде подана,
бать-

ківство чоловіка у першому шлюбі може бути визнано судом

відповідно до статті 129 СК.

 

Чоловік матері дитини у повторному шлюбі може оспорити

своє батьківство відповідно до статті 136 СК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code