Науково-практичний коментар до ст. 126 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 126 Сімейного кодексу України

Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за

заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у

шлюбі між собою

 

1. Походження дитини від батька визначається за зая-

вою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між

собою. Така заява може бути подана як до, так і після на-

родження дитини до державного органу реєстрації актів

цивільного стану.

 

2. Якщо заява про визнання себе батьком дитини пода-

на неповнолітнім, державний орган реєстрації актів ци-

вільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклувальника

неповнолітнього про запис його батьком дитини.

 

3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути

подана особисто, вона може бути подана через представни-

ка або надіслана поштою, за умови її нотаріального
засвід-

чення.

 

1. Стаття 126 СК визначає умови та процедуру добровіль-

ного визнання батьківства.

 

Жінка, яка народила дитину, та чоловік, який вважає себе

батьком цієї дитини, мають право подати заяву до органу

РАЦСу про визнання батьківства. На підставі такої заяви
бу-

де визначене походження дитини від батька. Правовий сенс

участі матері дитини у поданні такої заяви полягає у
необхід-

ності підтвердження нею батьківства певної особи.

 

2. Заява про визнання батьківства може бути подана непов-

нолітнім. Оскільки визнання батьківства створює певні
права

та обов\’язки й для батьків заявника (діда, баби дитини),
вони

мають бути повідомлені про реєстрацію визнання сином
свого

батьківства.

 

Якщо неповнолітній заявник має опікуна чи піклувальни-

ка, останній також має бути повідомлений про це. При
цьому

згода чи заперечення батьків, опікуна, піклувальника не
ма-

ють юридичного значення.

 

3. Заява особи про визнання батьківства та згода матері
ди-

тини на таке визнання можуть бути оформлені одним доку-

ментом, який особисто подається до органу РАЦСу.

 

Якщо мати та батько дитини проживають в різних містах

або з іншої причини не можуть з\’явитися до органу РАЦСу,

їхні заяви можуть бути подані через представника або
надіс-

лані поштою, з обов\’язковим нотаріальним засвідченням.

 

4. Заява про визнання батьківства може бути подана і до

народження дитини. У цьому випадку документ закладу охо-

рони здоров\’я про вагітність жінки мав би подаватися обо-

в\’язково, інакше чоловік може бути введений в оману.

 

5. Заява про визнання батьківства, подана під час
вагітнос-

ті, може бути відкликана до народження дитини.

 

Факт подання такої заяви може бути оцінений судом в комп-

лексі з іншими доказами, зібраними при розгляді позову
матері

дитини про визнання батьківства, відповідно до статті 128
СК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code