Науково-практичний коментар до ст. 140 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 140 Сімейного кодексу України

Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи,

яка сплачує аліменти за рішенням суду

 

1. Стягнення з особи, яка записана батьком, матір\’ю,

аліментів на дитину не є перешкодою для звернення до су-

ду з позовом про виключення відомостей про неї як батька,

матері дитини з актового запису про її народження.

 

1. У пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР

\”Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по
засто-

суванню Кодексу про шлюб та сім\’ю УРСР\” від 15 червня

1973 р. судам було заборонено приймати до свого
проваджен-

ня \”позови про оспорювання батьківства\”, якщо є рішення

суду, що набрало законної сили про стягнення аліментів на

дитину. Така ж заборона містилася і у постанові Пленуму

Верховного Суду СРСР \”Про застосування судами законодавс-

тва при розгляді справ про встановлення батьківства і про

стягнення аліментів на дітей та інших членів сім\’ї\” від

25 березня 1982 р.

 

У пункті 15 постанови Пленуму Верховного Суду України

\”Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та

сім\’ю України\” від 12 червня 1998 р. судам дається дещо
ін-

ша настанова: \”заява про оспорювання батьківстваы може
бу-

ти розглянута судом лише після скасування рішення про
стяг-

нення аліментів. Свою позицію Пленум Верховного Суду

України аргументував тим, що у справах про аліменти і про

оспорювання батьківства фігурують ті самі сторони, спір

ведеться щодо того ж предмета і за тих же обставин.

 

На помилковість такої позиції не раз зверталася увага в

літературі, зокрема професором Є. Г. Пушкарем.

 

2. У спорах про стягнення аліментів питання про батьківс-

тво відповідача презюмується, тому не є ні предметом
спору,

ні предметом доказування. Спір про батьківство – це спір

між матір\’ю дитини і можливим її батьком, а не спір між
ним

та дитиною. Обставини, які зумовлюють спір про аліменти і

спір про батьківство, також не співпадають.

 

Саме на цих теоретичних засадах побудована стаття 140 СК.

 

3. Норма статті 140 СК дозволяє заінтересованій особі
звер-

нутися з позовом про виключення відомостей про неї як
мате-

рі чи батька дитини з актового запису про її народження і
то-

ді, коли з неї стягуються аліменти.

 

У новому Цивільному процесуальному кодексі має бути ви-

значена подальша судова процедура. Видається, мова має
йти

про розгляд спору про материнство, батьківство по суті. У
ра-

зі задоволення позову рішення суду про стягнення
аліментів

мало би бути скасоване за нововиявленими обставинами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code