Науково-практичний коментар до ст. 145 Сімейого кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 145 Сімейого кодексу України

Стаття 145. Визначення прізвища дитини

 

1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище ди-

тини визначається за їхньою згодою.

 

2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти

дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з\’єднання їх-

ніх прізвищ.

 

3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може ви-

рішуватися органом опіки та піклування або судом.

 

1. Частина перша статті 145 СК відтворює норму, яка міс-

тилася у статті 62 КпШС. При її застосуванні ніколи
трудно-

щів не виникало.

 

Відповідно до української національної традиції прізвище

дитини, за умови, що її батьки не мають спільного
прізвища,

визначається за прізвищем батька.

 

Наполягання жінки-матері на присвоєнні дитині її прізви-

ща, як правило, викликає у батька та його родини спротив.

 

Життєва порада матері дитини: для уникнення зайвих

конфліктних ситуацій і з урахуванням вищенаведеної тради-

ції не слід робити з цього проблему. Варто зважати на те,
що

дитина, ставши повнолітньою, матиме право змінити прізви-

ще у загальному порядку, встановленому законом.

 

2. Частина друга статті 145 СК містить нововведення, яке

дає можливість згладити протистояння при визначенні
прізви-

ща дитини, присвоївши дитині подвійне прізвище, що утво-

рене із прізвищ матері та батька.

 

Таке з\’єднання прізвищ не може трактуватись як відступ-

лення від загального правила, визначеного у частині
першій

цієї статті.

 

Норма частини другої статті 145 СК не є, звичайно, запро-

шенням усіх батьків \”з\’єднувати\” свої прізвища для
дитини,

вона є лише шансом для уникнення конфлікту, а тому може

стати декому у пригоді.

 

3. Прізвище дитини може бути предметом спору, але ні в

літературі, ні в опублікованій судовій практиці такі
випадки

не зафіксовані.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code