Науково-практичний коментар до ст. 148 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 148 Сімейного кодексу України

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками

 

1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється

прізвище дитини, яка не досягла семи років.

 

2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище ди-

тини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

 

3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище ди-

тини може бути змінене за згодою обох батьків та за зго-

дою дитини, яка досягла семи років.

 

4. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни

прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може ви-

рішуватися органом опіки та піклування або судом. При ви-

рішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх

обов\’язків щодо дитини, а також інші обставини, які
засвід-

чують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

 

1. Прізвище дитини визначається за спільним прізвищем

батьків чи прізвищем одного з них.

 

Зміна прізвища батьками або тим із них, прізвище якого

носить дитина, веде до беззастережної зміни прізвища ма-

ленької дитини. Вік лсім роківы вибраний не випадково.
Ди-

тина готується до школи або уже навіть навчається, саме
під

цим прізвищем відома у своєму середовищі, а тому сама має

брати участь у вирішенні питання про його зміну.

 

Ця норма є виявом поваги до дитини, вона співзвучна зі

статтею 8 Конвенції про права дитини, якою
держави-учасни-

ці зобов\’язуються поважати право дитини на збереження ін-

дивідуальності, в тому числі її імені.

 

У частині другій статті 148 СК йдеться про ситуацію, яка

виникає у разі зміни прізвища обома батьками. За
аналогією

закону норми цієї статті мають стосуватися і випадків,
коли

змінено прізвище одного із батьків, але саме того,
прізвище

якого носить дитина, а також випадків, коли дитина
носить,

наприклад, прізвище батька, а мати бажає, щоби дитина
носи-

ла її прізвище.

 

2. Частина третя статті 148 СК стосується ситуації, коли

змінено прізвище лише одного з батьків, тобто коли
дружина

і чоловік мали спільне прізвище, це прізвище має і
дитина,

але згодом мати, наприклад, змінила своє прізвище. Для

лпереводуы дитини на нове прізвище матері необхідна згода

батька дитини і самої дитини, якщо вона досягла семи
років.

 

3. Частина четверта статті 148 СК надає матері, батькові

при виникненні спору щодо доцільності зміни прізвища
дити-

ни право звернутися за його вирішенням до органу опіки та

піклування або до суду.

 

4. Часто бажання матері \”перевести\” дитину з прізвища

батька на її прізвище обумовлене бажанням помсти. Однак

цей мотив не може мати вирішального значення.

 

Найчастіше у зміні прізвища дитини на прізвище матері

прослідковуються елементи своєрідного покарання (санкції)

за залишення батьком сім\’ї, у якій проживає дитина, за
вчи-

нення ним злочину, який може вплинути на честь дитини,

або за неналежне виконання ним своїх батьківських
обов\’яз-

ків. З цих міркувань можливість зміни прізвища дитини на

прізвище одного з батьків є своєрідним правовим стимулом

для другого з батьків, прізвище якого носить дитина, до
нале-

жного виконання своїх обов\’язків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code