Науково-практичний коментар до ст. 153 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 153 Сімейного кодексу України

Стаття 153. Права батьків та дитини на
спілкування

 

1. Мати, батько та дитина мають право на
безперешкод-

не спілкування, зокрема якщо хтось із них
перебуває у

надзвичайній ситуації (лікарні, місці
затримання та поз-

бавлення волі тощо).

 

1. Відповідно до частини третьої статті 9
Конвенції про

права дитини, держави-учасниці поважають
право дитини,

яка розлучається з одним чи обома батьками,
підтримувати

на регулярній основі особисті відносини і
прямі контакти з

обома батьками, за винятком випадків, коли
це суперечить

найкращим інтересам дитини. Норма статті
153 СК є свідчен-

ням такої поваги.

 

2. Стаття 153 СК має реальну передісторію: в
одному ви-

падку дитину не допустили до важкохворої
матері, в іншому –

мати довго клопотала про побачення з
неповнолітнім сином,

заарештованим у зв\’язку з обвинуваченням у
вчиненні злочину.

 

3. Мати, батько – найрідніші для дитини
люди на землі,

тому одним із основних їхніх немайнових
прав є можливість

постійного або хоча б систематичного
безпосереднього взаєм-

ного спілкування: безпосереднього
(прямого), телефонного,

листовного. Значення цього права, потреба в
його реалізації

посилюється, коли хтось із них потрапляє у
надзвичайну си-

туацію. Саме з урахуванням цього права має
бути дозволено

цілодобове перебування біля хворої матері
чи дитини, навіть

у критичні хвилини їхнього життя.

 

Норми цієї статті будуть правовою підставою
для перегля-

ду законодавства, яке стосується осіб,
заарештованих чи поз-

бавлених волі за вироком суду. Всі
обмеження щодо спілку-

вання з дитиною, матір\’ю, батьком, які
опинилися за грата-

ми, мають бути зняті.

 

За чинним законодавством адвокат має право
бачитися із

заарештованим щодня, без обмежень. Таке ж
право має бути

надане матері, батькові та дитині.

 

4. Право матері, батька, дитини на взаємне
безперешкодне-

спілкування полягає у можливості щоденних
побачень, лис-

туванні, одержанні та передаванні
інформації стосовно один

одного.

 

5. У статті 153 СК йдеться про дитину.
Однак якщо в міс-

цях позбавлення волі перебуває повнолітня
особа – син чи

дочка, то право, закріплене у статті 153
СК, вона може мати

за аналогією права.

 

Новела статті 153 СК – це лише початок
законодавчого ви-

рішення проблеми психологічного захисту
особи, яка опини-

лася у надзвичайній ситуації. Ця стаття має
виконати важли-

ву місію: допомогти вижити хворому,
підтримати того, хто

обвинувачується у вчиненні злочину, сприяти
тому, щоби

той, хто за гратами, вийшов на волю
людиною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code