Науково-практичний коментар до ст. 165 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 165 Сімейного кодексу України

Стаття 165. Особи, які мають право
звернутися з позовом до

суду про позбавлення батьківських прав

 

1. Право на звернення до суду з позовом про
позбавлен-

ня батьківських прав мають один з батьків,
опікун, піклу-

вальник, особа, в сім\’ї якої проживає
дитина, заклад охо-

рони здоров\’я або навчальний заклад, в
якому вона пере-

буває, орган опіки та піклування, прокурор,
а також сама

дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

 

1. Для довідки: у 2001 р. у суди України надійшло 7438
позовів про по-

збавлення батьківських прав, а в першому
півріччі 2002 р. –

4175 таких позовів.

 

Здебільшого позови про позбавлення
батьківських прав

пред\’являються прокурорами або органами
опіки та піклу-

вання. Один з батьків звертається з таким
позовом набагато

рідше.

 

2. Надавати чи не надавати дитині, яка
досягла чотирнад-

цяти років, можливість судитися з матір\’ю
чи батьком?

 

Тривалий час на це питання відповідь була
негативною.

Відповідно до цього стаття 71 КпШС не
включала дитину до 

переліку осіб, які мали право на звернення
до суду з позовом

про позбавлення батьківських прав.

 

У статті 19 Конвенції про права дитини
держави-учасниці

зобов\’язані вживати усіх необхідних
законодавчих та інших

заходів з метою захисту дитини від усіх
форм фізичного та

психологічного насильства, образи чи
зловживань, відсутнос-

ті піклування чи недбалого і брутального
поводження або екс-

плуатації з боку батьків чи будь-якої іншої
особи.

 

Стаття 165 СК, продовжуючи лінію, яка
сформульована у

статті 152 цього Кодексу, надає дитині таке
право. Тому спір

\”син – проти матері\” став реальністю. Однак
ведення такої

справи вимагає від суду та всіх учасників
процесу відповідно-

го такту: метою процесу є не осуд матері, а
захист природного

права дитини на дитинство, хоча б трішечки
щасливе.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code