Науково-практичний коментар до ст. 168 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 168 Сімейного кодексу України

Стаття 168. Побачення з дитиною матері,
батька, які позбав-

лені батьківських прав

 

1. Мати, батько, позбавлені батьківських
прав, мають

право на звернення до суду із заявою про
надання їм права

на побачення з дитиною.

 

Суд може дозволити разові, періодичні
побачення з ди-

тиною, якщо це не завдасть шкоди її життю,
здоров\’ю та

моральному вихованню, за умови присутності
іншої особи.

 

1. Для кожної дитини мати чи батько, навіть
якщо вони, з

точки зору інших людей, є поганими, все ж
залишаються ма-

тір\’ю та батьком. Дитяча душа беззастережно
прощає їм їхні

провини і лине до них у сні та наяву.

 

Стаття 168 СК написана з урахуванням цього
природного

почуття дитини. Одночасно вона стимулює
того, хто позбавле-

ний батьківських прав, до виправлення.

 

2. За статтею 73 КпШС дозвіл на побачення з
дитиною то-

му, хто позбавлений батьківських прав,
надавався органом

опіки та піклування, рішення якого могло
бути оскаржене до

суду.

 

Коментована стаття відносить вирішення
цього питання до

компетенції суду. Така зміна підвідомчості
забезпечить мож-

ливість всебічної оцінки ситуації. Орган
опіки та піклування

здійснюватиме лише \”підготовчу\” місію
(обстеження поведін-

ки заявника, подання свого висновку).

 

3. Право на побачення з дитиною може бути
надане тому з

батьків, хто позбавлений батьківських прав,
за умови, що це

не завдасть шкоди її інтересам. При цьому
присутність іншої

особи при такому побаченні є обов\’язковою.
Це може вияви-

тися особливо актуальним тоді, коли
підставою для позбав-

лення батьківських прав було жорстоке
ставлення до дитини

або вчинення щодо неї умисного злочину.

 

Якщо вік дитини дозволяє їй бути відносно
або повністю

самостійною, вона має право сама
визначитися щодо доціль-

ності побачень з матір\’ю, батьком і навіть
бути їх ініціатором.

Той, з ким проживає дитина, не має
юридичних засобів, за до-

помогою яких такі зустрічі могли би бути
заборонені.

 

Якщо дитина не виявляє бажання побачитися з
матір\’ю,

батьком, ніхто не має права примушувати її
до цього.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code