Науково-практичний коментар до ст. 176 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 176 Сімейного кодексу України

Стаття 176. Права батьків та дітей щодо
користування май-

ном

 

1. Батьки зобов\’язані передати у
користування дитини

майно, яке має забезпечити її виховання та
розвиток.

 

2. Права батьків та дітей на користування
житлом, яке

є власністю когось із них, встановлюються
законом.

 

1. У статті 176 СК йдеться про батьків та
дітей, які спільно

проживають. Мати, батько, діти можуть бути
самостійними

власниками. Кількісне розмаїття в одному
будинку власників

та майна, що їм належить, не може не
викликати потреби ре-

гулювання відносин між ними.

 

Відносини в сім\’ї регулюються звичаєвим,
моральним, юри-

дичним правом. Відсутність заборон, в тому
числі етичних,

відкриває можливість для \”безоплатного
користування чу-

жим майном\”.

 

2. Норма частини першої статті 176 СК
зобов\’язує батьків

\”передати\” (точніше було б \”надати\”) у
користування дитини

те майно, яке необхідне для її
всестороннього розвитку. Та-

кий обов\’язок здебільшого виконується не
шляхом офіційної

передачі у користування дитини різних
речей, а шляхом від-

критого доступу до них (до меблів, посуду,
книг, музичних ін-

струментів тощо).

 

Норма частини першої статті 176 СК
стосується, головним

чином, сімей зі складним внутрішнім
кліматом, у яких основ-

ним методом спілкування між матір\’ю,
батьком та дитиною

є метод заборони.

 

3. Чи має право дитина користуватися
квартирою, у якій

вона живе та яка була приватизована
батьками до її наро-

дження? Чи має право мати на користування
будинком сина,

в якому вона проживає разом з ним? Ствердну
відповідь на ці

запитання дає Цивільний кодекс України.

 

Чи можна продати квартиру, в якій проживає
дитина? Та-

кий договір може бути укладено лише за
певних умов. Так,

якщо велика квартира продається з метою
придбання меншої

та фінансування витрат на лікування дитини,
для укладення

цього договору потрібен дозвіл органу опіки
та піклування.

 

За Цивільним кодексом України такий договір
може бути

визнаний судом недійсним, якщо буде
встановлено, що він су-

перечить інтересам дитини.

 

Чи може син продати будинок, в якому
проживають його

батьки?

 

У разі укладення договору купівлі-продажу,
незалежно від

наявності згоди батьків на це, вони
зберігають за собою свої

особисті сервітути. Отже, їхнє речове право
на майно сина об-

межує його право власності.

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code