Науково-практичний коментар до ст. 178 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 178 Сімейного кодексу України

Стаття 178. Використання доходу від майна
дитини

 

1. Дохід, одержаний від використання майна
малоліт-

ньої дитини, батьки мають право
використовувати на ви-

ховання та утримання інших дітей та на
невідкладні пот-

реби сім\’ї.

 

2. Неповнолітня дитина розпоряджається
доходом від

свого майна відповідно до Цивільного
кодексу України.

 

1. Малолітня дитина може бути власником не
лише речей

особистого вжитку, а й тих речей,
використання яких дає до-

хід. Таким доходом може бути частина
орендної плати за бу-

динок, яка перевищуватиме витрати на його
утримання.

 

Дитина як власник акцій може одержати
дивіденди. Дити-

на, грошові кошти якої зберігаються в
банку, одержить дохід

у вигляді відсотків за користування
вкладом.

 

Отже, є чимало можливостей одержання
малолітньою ди-

тиною доходу від використання її майна.

 

Дитина, якій ще не виповнилося чотирнадцяти
років, во-

лодіє частковою цивільною дієздатністю,
тому на одержані

доходи вона може укладати лише дрібні
побутові договори.

Інші договори, наприклад, щодо купівлі
музичного інстру-

менту, килима, якщо їх не можна віднести до
дрібних побуто-

вих, укладають її батьки або опікун.

 

2. Хоча цього не записано у статті 178 СК,
але зрозуміло,

що дохід від майна малолітньої дитини має
використовувати-

ся для задоволення її потреб. Проте було б
ненормально, якби

за дивіденди, які належать лише одній
дитині, батьки купу-

вали би дорожчі продукти харчування саме
для неї.

 

Діти в одній сім\’ї мають жити в однакових
умовах та вихо-

вуватися у дусі турботи про інших членів
сім\’ї, особливо як-

що вони мають певні вади фізичного чи
психічного розвитку.

Відповідно до цього засадничого положення у
статті 178 СК

узаконено моральне право батьків
використовувати доходи

від майна, що належать одному із малолітніх
дітей, на потре-

би інших дітей, купівлю ліків для матері чи
дідуся, інші не-

відкладні потреби сім\’ї, наприклад, на
заготівлю продуктів

харчування на зиму.

 

Для вирішення питання про використання
доходів мало-

літньої дитини має бути запрошена і вона
сама. Батьки по-

винні виховувати у дитини почуття
взаємодопомоги, \”чуття

єдиної родини\”, почуття відповідальності за
молодших і за

старших у сім\’ї.

 

Порада батькам: кожна дитина відчуває
гордість за все, що

зроблено нею для інших. Тому розвивайте у
неї потребу бути

корисною, потребу віддати тим, кому важче.
Одночасно ви-

нагороджуйте її за це добрим словом.

 

Недарма кажуть: \”Скільки віддав – настільки
й збагати-

вся\”.

 

3. Підліток, тобто дитина у віці від 14 до
18 років, володіє

неповною цивільною дієздатністю, відповідно
до якої він має

право сам розпоряджатися своїми доходами.

 

За загальним правилом, та наука, яку дитина
засвоїла у

ранньому віці, буде нею збережена на все
життя. Якщо не бу-

ло такої науки змалку, важко сподіватися,
що з роками по-

треба піклуватися про інших у неї взагалі
виникне.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code