Науково-практичний коментар до ст. 184 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 184 Сімейного кодексу України

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у
твердій грошо-

вій сумі

 

1. Якщо платник аліментів має нерегулярний,
мінливий

дохід, частину доходу одержує в натурі, а
також за наявно-

сті інших обставин, що мають істотне
значення, суд за за-

явою платника або одержувача може визначити
розмір

аліментів у твердій грошовій сумі.

 

2. Розмір аліментів, визначений судом у
твердій грошо-

вій сумі, підлягає індексації відповідно до
закону.

 

1. Термін \”тверда\” грошова сума є умовним.
Йдеться про

суму аліментів, яка чітко визначена за
домовленістю між

платником та одержувачем аліментів або за
рішенням суду,

наприклад, 100 грн., яка не змінюватиметься
автоматично у

разі зміни заробітку (доходу) платника
аліментів, тобто є ста-

лою, хоча би на певний час.

 

2. За статтею 85 КпШС аліменти на дитину у
твердій гро-

шовій сумі могли стягуватися лише за
вимогою стягувача.

 

За статтею 184 СК таку вимогу може заявити
не лише стя-

гувач, а й платник аліментів.

 

3. Підставою для присудження аліментів у
твердій грошо-

вій сумі може бути та обставина, що батько
є, наприклад, ху-

дожником і заробіток одержує лише кілька
разів на рік, тобто

нерегулярно. Заробіток буде мінливим, якщо його
розмір має

велику амплітуду коливань.

 

Аліменти можуть бути присуджені у твердій
грошовій сумі

і тоді, коли частину доходу батько одержує
в натурі, а також

за інших обставин, що мають істотне
значення.

 

В. офіційно не працює, зареєстрований у
Службі зайнятості.

Однак його реальний, неофіційний дохід,
судячи з витрат, є

високий.

 

За цих обставин, відповідно до
конституційного принципу

верховенства права, суд має право присудити
з нього алімен-

ти у твердій грошовій сумі, зважаючи на
реальні витрати,

які є доказом його реального доходу.

 

4. Розмір аліментів, визначений у твердій
грошовій сумі,

може бути згодом збільшений чи зменшений
судом на вимогу

платника або одержувача аліментів.

 

5. Якщо розмір аліментів визначений у
твердій грошовій

сумі судом, він автоматично підлягає
індексації. Якщо сплата

аліментів у твердій грошовій сумі визначена
за домовленістю

між платником та одержувачем аліментів,
вона підлягає індек-

сації тоді, коли це спеціально обумовлено
ними.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code