Науково-практичний коментар до ст. 187 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 187 Сімейного кодексу України

Стаття 187. Відрахування аліментів на
дитину за ініціати-

вою платника

 

1. Один із батьків може подати заяву за місцем
роботи,

місцем виплати пенсії, стипендії про
відрахування алімен-

тів на дитину з його заробітної плати,
пенсії, стипендії у

розмірі та на строк, які визначені у цій
заяві.

 

Така заява може бути ним відкликана.

 

2. На підставі заяви одного з батьків
аліменти відрахо-

вуються не пізніше триденного строку від
дня, встановле-

ного для виплати заробітної плати, пенсії,
стипендії.

 

3. На підставі заяви одного з батьків
аліменти можуть

бути відраховані і тоді, коли загальна
сума, яка підлягає

відрахуванню на підставі заяви та
виконавчих документів,

перевищує половину заробітної плати,
пенсії, стипендії,

а також якщо з нього вже стягуються
аліменти на іншу ди-

тину.

 

1. У статті 187 СК йдеться про один із
способів добровіль-

ного виконання матір\’ю, батьком свого
обов\’язку утримувати

дитину.

 

Право на відрахування аліментів за заявою
платника з йо-

го заробітку, пенсії, стипендії було
передбачено у статті 92

КпШС. У статті 187 СК законодавче вирішені
спірні питання,

які виникли при застосуванні статті 92
КпШС.

 

Насамперед платникові надано право самому
визначати

розмір аліментів, отже, він має право
розпорядитися про від-

рахування навіть усієї суми заробітної
плати, пенсії чи сти-

пендії.

 

Платникові надано право визначати строк,
протягом якого

має проводитися відрахування аліментів з
його заробітної

плати, пенсії, стипендії, а також
відкликати заяву про відра-

хування аліментів у будь-який час,
незважаючи на те, що ви-

значений ним строк відрахування ще не
закінчився.

 

2. Норма частини другої статті 187 СК
перенесена зі статті

92 КпШС. її збереження має сенс, оскільки
пришвидшує

одержання аліментів.

 

3. Якщо з заробітної плати, пенсії чи
стипендії батька вже

проводяться стягнення за його боргами, ця
обставина не поз-

бавляє його права подати заяву про
відрахування певної суми

аліментів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code