Науково-практичний коментар до ст. 189 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 189 Сімейного кодексу України

Стаття 189. Договір між батьками про сплату
аліментів на

дитину

 

1. Батьки мають право укласти договір про
сплату

аліментів на дитину, у якому визначити
розмір та строки

виплати. Умови договору не можуть порушувати
права ди-

тини, які встановлені цим Кодексом.

 

Договір укладається у письмовій формі і
нотаріально

посвідчується.

 

2. У разі невиконання одним із батьків
свого обов\’язку

за договором аліменти з нього можуть
стягуватися на під-

ставі виконавчого напису нотаріуса.

 

1. \”Розмір аліментів не може визначатися за
домовленіс-

тю батьків\” – така правова установка
випливала безпосере-

дньо із Кодексу про шлюб та сім\’ю 1969 р.
Тому навіть якщо

така домовленість між батьками була
досягнута і викладена

письмово, для суду вона не мала значення,
оскільки розмір

часток (1/4, 1/3, 1/2) був визначений у
статті 82 КпШС імпе-

ративно.

 

Отже, домовленість між батьками про
аліменти була розра-

хована виключно на добровільне її виконання
і тому не мала

правового значення.

 

2. У статті 189 СК домовленості (договору)
між батьками

про сплату аліментів надано правову силу.
Батьки можуть

домовитися про розмір аліментів, а також
про строки їх ви-

плати.

 

3. Договір про сплату аліментів має бути
укладений пись-

мово і підлягає нотаріальному посвідченню.
У разі відсутнос-

ті нотаріального посвідчення договір може
бути визнаний дій-

сним відповідно до Цивільного кодексу
України.

 

4. Правова сила договору між батьками про
аліменти на

дитину полягає у можливості його
примусового виконання.

Той, з ким проживає дитина, у разі
невиконання умов догово-

ру має право звернутися до нотаріуса. На
підставі виконавчо-

го напису нотаріуса аліменти будуть
стягуватися державною

виконавчою службою у розмірі, визначеному в
договорі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code