Науково-практичний коментар до ст. 191 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 191 Сімейного кодексу України

Стаття 191. Час, з якого присуджуються
аліменти на дитину

 

1. Аліменти на дитину присуджуються за
рішенням суду

від дня пред\’явлення позову.

 

2. Аліменти за минулий час можуть бути
присуджені,

якщо позивач подасть суду докази того, що
він вживав за-

ходів щодо одержання аліментів з
відповідача, але не міг

їх одержати у зв\’язку з ухиленням
останнього від їх спла-

ти. У цьому разі суд може присудити
аліменти за минулий

час, але не більш як за три роки.

 

1. Незалежно від того, скільки часу минуло
від пред\’явлен-

ня позову до його задоволення судом,
аліменти присуджують-

ся від дня пред\’явлення позову.

 

Днем пред\’явлення позову вважається
календарна дата на

поштовому штемпелі, яка засвідчує прийняття
поштою корес-

понденції, а не дата її надходження до
суду.

 

Якщо позовна заява подана безпосередньо до
суду, таким

днем слід вважати день її прийняття.

 

2. Випадки присудження аліментів за минулий
час трапля-

ються дуже рідко. Для задоволення такої
вимоги позивачеві

слід насамперед довести, що він вживав
заходів щодо добро-

вільної сплати аліментів (звертався до
керівника підприємст-

ва, де працює відповідач, чи до його
батьків з проханням

вплинути на нього; направляв йому листи
тощо). Крім цього,

має бути доведено, що відповідач ухилявся
від сплати їх

(обіцяв платити аліменти після затвердження
на вищу посаду

чи після повернення з відрядження або
приховував місце про-

живання).

 

Та обставина, що мати дитини, наприклад,
три роки сама

утримувала дитину, не пред\’являючи до
батька дитини жод-

них претензій, не є підставою для
присудження аліментів за

минулий час.

 

3. Аліменти можуть бути присуджені не більш
як за три

роки до пред\’явлення позову.

 

У літературі цей строк був помилково
названий позовною

давністю, однак це – спеціальний строк,
протягом якого ви-

мога до суду про стягнення аліментів має зворотну
дію.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code