Науково-практичний коментар до ст. 192 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 192 Сімейного кодексу України

Стаття 192. Зміна розміру аліментів
 
1. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або
домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено
або збільшено за рішенням суду за позовом платника або
одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сі-
мейного стану, погіршення або поліпшення здоров\’я ко-
гось із них.
 
2. Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина
перебуває на утриманні держави, територіальної громади
або юридичної особи.
 
1. Тривалий час в рішеннях багатьох судів про стягнення
аліментів зазначалося, що аліменти стягуються до зміни ма-
теріального та сімейного стану сторін. Таке визначення кін-
цевого моменту стягнення аліментів не мало жодної правової
підстави, оскільки зміна матеріального чи сімейного стану/1
позивача чи відповідача автоматично не припиняла стягнен-
ня аліментів у встановленому розмірі, а лише давала право
заінтересованій стороні звернутися до суду з вимогою про йо-
го зміну.
 
2. Якщо розмір аліментів визначений в договорі, він може,
бути змінений за домовленістю сторін. У разі недосягнення
згоди розмір аліментів може бути змінений судом за позовом
платника або одержувача аліментів.
 
3. Якщо розмір аліментів був визначений рішенням суду
заінтересована особа може звернутися до суду з позовом про
його збільшення або зменшення.
 
У разі задоволення позову аліменти у зміненому розмірі бу-
дуть стягуватись від дня набрання чинності рішенням суду, а
не від дня пред\’явлення позову.
 
4. Відповідно до частини другої статті 192 СК розмір
аліментів може бути зменшений, якщо дитина перебуває на
утриманні держави, територіальної громади або юридичної
особи.
 
Цим вона істотно відрізняється від частини третьої стат-
ті 82 КпШС, за якою перебування дитини на \”повному\” утри-
манні держави або громадської організації було підставою не
лише для зменшення розміру аліментів, а й для звільнення
від їх сплати.
 
У частині другій статті 192 СК не йдеться про \”повне\”
утримання, бо поняття його є проблематичним.
 
С. навчається у військовому ліцеї, перебуває на утриманні
держави. Його мати щомісячно отримує аліменти у розмірі
120 грн.
 
Мати постійно забезпечує сина цивільним одягом, купує
книги, придбала піаніно. Щотижня на суботу та неділю С.
приходить додому.
 
За таких обставин є підстави стверджувати, що мати С.
використовує аліменти за призначенням.
 
5. Якщо дитина перебуває на утриманні держави, терито-
ріальної громади, релігійної чи іншої благодійної організації,
таке утримання не вважається повним, а тому не виключає
потреби дитини у додатковому утриманні її батьками під час
вихідних днів, канікул або для придбання одягу, книг тощо.
 
6. Передання дитини на утримання держави, релігійної чи
іншої організації не є підставою для припинення стягнення
аліментів, а може лише призвести до зменшення їх розміру.
 
Якщо мати, одержуючи аліменти на дитину, яка перебуває
в психіатричному закладі, не проявляє щодо неї турботи, а
одержані кошти витрачає на себе – лише тоді мова може йти
про припинення стягнення аліментів на її ім\’я. Відповідна за-
ява може бути подана платником аліментів або тим закладом,
у якому проживає дитина.
 
Припинення примусового стягнення аліментів за рішен-
ням суду на ім\’я матері не припиняє обов\’язку батька утри-
мувати дитину.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code