Науково-практичний коментар до ст. 193 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 193 Сімейного кодексу України

Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на
дитину,

яка перебуває у закладі охорони здоров\’я,

навчальному або іншому закладі

 

1. Влаштування дитини до закладу охорони здоров\’я,

навчального або іншого закладу не припиняє стягнення

аліментів на користь того з батьків, з ким до цього
прожи-

вала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим при-

значенням.

 

2. Якщо батьки не беруть участі в утриманні дитини,

влаштованої до державного або комунального закладу охо-

рони здоров\’я, навчального або іншого закладу, аліменти

на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних підста-

вах.

 

3. За рішенням суду аліменти можуть перераховувати-

ся на особистий рахунок дитини у відділенні Державного

ощадного банку України.

 

4. На особистий рахунок дитини перераховуються та-

кож державні пенсії, інші види допомоги та відшкодуван-

ня шкоди у зв\’язку з втратою годувальника.

 

1. Поміщення дитини до школи-інтернату, військового

ліцею чи медичного закладу не є підставою для припинення

стягнення аліментів, якщо, наприклад, мати витрачає їх на

потреби дитини: придбання одягу,  додаткове
харчування,

лікування тощо.

 

Якщо ж ці кошти витрачаються не за цільовим призначен-

ням, платник аліментів має право пред\’явити до суду позов

про припинення стягнення аліментів на ім\’я матері дитини.

 

2. Відповідно до статті 245 СК адміністрація дитячого за-

кладу чи закладу охорони здоров\’я здійснює щодо дитини,

яка в цьому закладі проживає, функції опікуна або піклу-

вальника. Тому адміністрація може пред\’явити від імені
ди-

тини позов до батьків про стягнення аліментів, якщо вони
не

беруть участі в її утриманні.

 

3. Правило частини третьої статті 193 СК може бути засто-

соване тоді, коли аліменти, які сплачує батько дитини,
вико-

ристовуються матір\’ю дитини для власних потреб. Не зміню-

ючи розміру аліментів, суд має право постановити рішення

про стягнення аліментів не на ім\’я матері, а на особистий
ра-

хунок дитини в Державному ощадному банку України.

 

У першій редакції проекту Сімейного кодексу України було

передбачено накопичення аліментів на особистих рахунках

дітей в Національному банку України, з метою охорони
вкла-

дених сум від можливого банкрутства банку. Однак ця ідея
бу-

ла розкритикована, оскільки відкриття рахунків не
відповіда-

ло Закону України \”Про Національний банк України\”.

 

4. Суд може поставити рішення про перераховування на

особистий рахунок дитини частини суми аліментів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code