Науково-практичний коментар до ст. 195 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 195 Сімейного кодексу України

Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, при-

судженими у частці від заробітку (доходу)

 

1. Заборгованість за аліментами, присудженими у част-

ці від заробітку (доходу), визначається виходячи з
фактич-

ного заробітку (доходу), який платник аліментів одержу-

вав за час, протягом якого не провадилося їх стягнення.

 

2. Якщо платник аліментів не працював на час виник-

нення заборгованості, але працює на час визначення її

розміру, заборгованість визначається із заробітку
(доходу),

який він одержує.

 

3. Якщо платник аліментів не працював на час виник-

нення заборгованості і не працює на час визначення її
роз-

міру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної

плати працівника відповідної кваліфікації або неквалі-

фікованого працівника для даної місцевості.

 

4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється

державним виконавцем, а у разі спору – судом.

 

1. Визначення заборгованості за аліментами, які стягува-

лися у твердій грошовій сумі, труднощів не викликає, а
тому

Сімейний кодекс України не містить щодо цього спеціальної

норми.

 

2. Стаття 195 СК стосується випадків, коли розмір алімен-

тів визначено у частці від заробітку (доходу), і
передбачає три

можливі варіанти.

 

Частина перша статті 195 СК встановлює порядок визна-

чення заборгованості, якщо платник аліментів працював на

час її виникнення. У цій ситуації розмір заборгованості
ви-

значається відповідно до розміру фактичного його
заробітку

(доходу).

 

3. Частина друга статті 195 СК стосується випадків, коли

платник аліментів не працював на час виникнення
заборгова-

ності, але працює в момент визначення заборгованості. У
цьо-

му разі заборгованість визначається відповідно до його
тепе-

рішнього заробітку.

 

4. Найбільш складною є ситуація, коли платник аліментів

не працював і не працює. У цьому разі, якщо, наприклад,

платник аліментів має кваліфікацію інженера-геодезиста,
за-

боргованість має визначатися із середньої заробітної
плати ін-

женера-геодезиста. Якщо платник аліментів не має кваліфі-

кації, заборгованість належить визначати виходячи із
заро-

бітної плати некваліфікованого працівника.

 

Величина середнього заробітку відповідного спеціаліста

або некваліфікованого працівника співвідноситься з певною

місцевістю (містом, областю), інформацію про яку на
вимогу

суду має надати управління статистики.

 

5. Якщо платник аліментів не погоджується з розміром за-

боргованості, визначеним державним виконавцем, він має

право оскаржити його постанову до суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code