Науково-практичний коментар до ст. 197 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 197 Сімейного кодексу України

Стаття  197.
Встановлення строку сплати заборгованості.

Звільнення від сплати заборгованості за алімен-

тами

 

1. З урахуванням матеріального та сімейного стану плат-

ника аліментів суд може відстрочити або розстрочити

сплату заборгованості за аліментами.

 

2. За позовом платника аліментів суд може повністю

або частково звільнити його від сплати заборгованості за

аліментами, якщо вона виникла у зв\’язку з його тяжкою

хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

 

3. Суд може звільнити платника аліментів від сплати

заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла

внаслідок непред\’явлення без поважної причини виконав-

чого листа до виконання особою, на користь якої прису-

джено аліменти.

 

1. Залежно від різних обставин, які зумовили виникнення

заборгованості за аліментами, стаття 197 СК передбачає
чоти-

ри способи правового реагування:

 

1) відстрочення сплати заборгованості;

 

2) розстрочення сплати заборгованості;

 

3) часткове звільнення від сплати заборгованості;

 

4) повне звільнення від сплати заборгованості.

 

2. Відстрочення сплати заборгованості означає встановлен-

ня строку (терміну) для її повного погашення.

 

Розстрочення сплати заборгованості означає, що вся сума

заборгованості ділиться на відповідні частки з фіксованим

строком (терміном) їх внесення. Так, якщо сума
заборговано-

сті становить 3 тис. грн., суд може відтермінувати її
сплату на

1 рік або розстрочити на 6 місяців, наприклад, з
обов\’язком

сплачувати щомісяця по 500 грн.

 

Платникові аліментів, який не вкладеться у визначені
стро-

ки, загрожує опис майна і накладення стягнення на нього.

 

3. Часткове або повне звільнення від сплати аліментів мо-

жливе тоді, коли невиконання аліментного обов\’язку було
зу-

мовлене тяжкою хворобою або іншими обставинами, які ма-

ють істотне значення.

 

1. Батько дитини П. виїхав на заробітки в Португалію.
Через

шість місяців він став жертвою розбійного нападу і з
тяжки-

ми травмами повернувся додому.

 

Його колишня дружина зажадала погашення заборгова-

ності за аліментами.

 

П. має шанс розраховувати на те, що суд повністю звіль-

нить його від сплати заборгованості.

 

2. Л. у шістнадцять років одружилася. Протягом останніх

десяти років її утримувала лише мама. Батько О.
періодично

зникав, кілька разів розшукувався. В даний час Л.
вагітна,

повністю перебуває на утриманні чоловіка.

 

Виконавчий лист про стягнення аліментів не виконувався

протягом шести років. Сума заборгованості становила 7200
грн.

 

У позовній заяві про звільнення від сплати заборгованості

батько виправдовував ухилення від обов\’язку утримувати

дитину постійними переїздами в пошуках роботи, поганими

стосунками з дружиною, високим рівнем її матеріальної за-

безпеченості.

 

Суд в позові відмовив, оскільки заборгованість виникла

внаслідок обставин, які не мають істотного значення.

 

4. У частині третій статті 197 СК сформульована ще одна

підстава для повного звільнення від сплати заборгованості
за

аліментами.

 

Л. проживає з другим чоловіком, спільно виховують дитину

від першого шлюбу. Батько дитини Я. сплачував аліменти за

виконавчим листом. У січні 1999 р. Л. забрала виконавчий

лист, а в січні 2002 р. знову пред\’явила його до
виконання.

 

Виникла заборгованість за чотири роки, яка, відповідно

до частини першої статті 194 СК, може бути погашена лише

за три роки.

 

Батько дитини має заробітну плату 250 грн., хворіє, несе

великі витрати на придбання ліків. Протягом цих років він

іноді зустрічався з дитиною, купував їй шкільне приладдя,

книги, інші дрібні речі для особистого вжитку.

 

За таких обставин позовна заява Я. про звільнення його

від сплати заборгованості за аліментами може бути задоволе-

на, і не лише тому, що непред\’явлення до виконання вико-

навчого листа про стягнення аліментів не було викликане

поважними причинами, а й з урахуванням його матеріального

стану Я.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code