Науково-практичний коментар до ст. 199 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 199 Сімейного кодексу України

Стаття 199. Обов\’язок батьків утримувати повнолітніх доч-

ку, сина, які продовжують навчання

 

1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і

у зв\’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки

зобов\’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох

років за умови, що вони можуть надавати матеріальну до-

помогу.

 

2. Право на утримання припиняється у разі припинення

навчання.

 

3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення

аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син,

а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

 

1. Стаття 199 СК вирішує дуже важливу проблему. Чимало

батьків, які у зв\’язку з розірванням шлюбу сплачували на

дітей аліменти, після досягнення ними повноліття не
беруть

участі у фінансуванні їх подальшої освіти. Це падає
важким

тягарем на плечі матері, з якою проживає дочка чи син.

 

Правило статті 199 СК – результат запозичення законо-

давчого досвіду багатьох держав Центральної Європи.

 

2. Право на аліменти у зв\’язку з продовженням навчання

після досягнення дитиною повноліття не пов\’язується лише
з

денною формою навчання. Заочне навчання, підготовка до

здобуття освіти екстерном – все це вимагає коштів, а
отже, є

однією з підстав для виникнення у матері, батька
аліментного

обов\’язку.

 

3. Син, дочка, які продовжують навчання, для виникнення

права на утримання повинні потребувати матеріальної допо-

моги.

 

При розгляді позову наявність цієї обставини має ретельно

перевірятися. Так, якщо буде встановлено, що син –
студент

заочного відділення університету, але ніде не працює,
хоча

має можливість працевлаштування, його потреба в
матеріаль-

ній допомозі може викликати сумнів.

 

При визначенні суми матеріальної допомоги мають бути вра-

ховані вартість навчання, вартість підручників, проїзду
до нав-

чального закладу, проживання за місцем його знаходження.

 

Після закінчення школи Д. зареєструвала шлюб з Г., а
через

рік поступила на навчання до університету.

 

Г. вважає, що батьки Д. зобов\’язані надавати їй мате-

ріальну допомогу. У свою чергу, батьки Д. вважають, що

шлюб перекладає обов\’язок утримувати Д. з їхніх плечей на

плечі чоловіка.

 

У такій ситуації обов\’язок батьків утримувати дочку, яка

продовжує навчання, не припиняється від того, що з нею
за-

реєстровано шлюб.

 

За частиною першою статті 75 СК чоловік повинен мате-

ріально підтримувати дружину, а дружина – чоловіка. У цій

статті окремо не застережено про обов\’язок утримувати
того,

хто продовжує навчання і є працездатним. Але він,
безпереч-

но, існує, відповідно до принципу верховенства права.

 

Тому утримувати Д. протягом навчання зобов\’язані не ли-

ше батьки Д., а й її чоловік.

 

4. Якщо дочка, син навчаються на денному відділенні,

аліменти можуть бути присуджені їм щомісячно, але без
ура-

хування часу канікул, при заочному навчанні – одноразово

(один раз на рік) або посеместрово.

 

5. Право на утримання невід\’ємно пов\’язане із навчанням.

Тому такі обставини, як закінчення навчання, тимчасова
пе-

рерва у навчанні, виключення з навчального закладу
автома-

тично припиняють це право. Якщо син, дочка після припи-

нення навчання через рік знову продовжать навчання, для

стягнення аліментів потрібне нове рішення суду.

 

6. Норма частини четвертої статті 199 СК написана з ура-

хуванням психологічного аспекту ситуації: студентка живе
з

матір\’ю, яка її утримує, але звернутися до батька за
допомо-

гою їй не дозволяє гордість або інше почуття. Оскільки
мати

несе весь тягар обов\’язку по утриманню дочки, вона має
пра-

во на звернення до суду з позовом до батька (колишнього
чо-

ловіка) про стягнення коштів на часткове покриття витрат,

пов\’язаних з навчанням.

 

За допомогою цієї норми вдасться уникнути небажаного

протистояння – \”дочка (син) проти батька\” і цим захистити

їхні майбутні відносини від ще більшого загострення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code