Науково-практичний коментар до ст. 200 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 200 Сімейного кодексу України

Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

 

1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку,

сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від
заробітку

(доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, за-

значених у статті 182 цього Кодексу.

 

2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків

суд бере до уваги можливість надання утримання другим з

батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми доч-

кою, сином.

 

1. У статті 200 СК, як і в інших, подано три можливості
ви-

значення розміру аліментів: у твердій грошовій сумі, в
частці

від заробітку (доходу) або одночасно і в твердій грошовій
сумі

та в частці від заробітку.

 

Ініціатива вибору способу визначення розміру аліментів

належить, насамперед, позивачеві, але врешті спосіб
визна-

чення величини аліментного платежу залежатиме від різних

обставин, які належить оцінити суду.

 

2. Ні мінімального, ні максимального розміру аліментів на

повнолітніх дочку, сина Сімейний кодекс України не
встанов-

лює.

 

3. При визначенні розміру аліментів суд має взяти до
уваги

стан здоров\’я та матеріальний стан сина, дочки, а також
стан

здоров\’я та матеріальний стан відповідача – матері чи
бать-

ка. Істотне значення можуть мати й інші обставини, на які

посилатиметься позивач чи відповідач як на підставу для
ви-

значення більшого чи меншого розміру аліментів.

 

4. Частина друга статті 200 СК стосується ситуації, коли

носієм обов\’язку по утриманню однієї і тієї ж особи є
одночас-

но кілька осіб.

 

П. є інвалідом І групи і потребує матеріальної допомоги.
У

нього є мати, батько та дружина. Кожен з них зобов\’язаний

утримувати П. як сина, як чоловіка.

 

Тому, якщо П. пред\’явить позов про стягнення аліментів

лише до батька, суд не має права залучити до участі у
справі

як відповідачів матір та дружину, але зобов\’язаний при
ви-

значенні розміру аліментів з батька взяти до уваги можли-

вість П. одержувати утримання і від них.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code