Науково-практичний коментар до ст. 201 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 201 Сімейного кодексу України

Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин

щодо обов\’язку батьків утримувати повнолітніх

дочку, сина

 

1. До відносин між батьками і дочкою, сивом щодо на-

дання їм утримання застосовуються норми статей 187,

189-192 і 194-197 цього Кодексу.

 

1. З метою уникнення повторення аналогічних за суттю

правових норм стаття 201 СК передбачає поширення на
відно-

сини по утриманню, які виникають між матір\’ю, батьком та

дочкою, сином, норм, які регулюють відносини по утриманню

дитини.

 

Йдеться про можливість відрахування аліментів на дочку

чи сина за ініціативою матері, батька; про можливість
укла-

дення договору про припинення права на аліменти у зв\’язку
з

набуттям права власності на нерухомість; про порядок
визна-

чення розміру заборгованості тощо.

 

2. Дещо проблематичним може здаватися застосування

норми статті 190 СК у разі відсутності одного з батьків.
Од-

нак, оскільки йдеться про повнолітніх дочку, сина, вони
віль-

ні у здійсненні свого права на утримання. А тому мають
право

здійснити специфічний \”обмін\” права на право, в
результаті

чого у кожної зі сторін право, яким вони володіли, буде
при-

пинено.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code