Науково-практичний коментар до ст. 209 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 209 Сімейного кодексу України

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з полого-

вого будинку або яка була знайдена

 

1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому за-

кладі охорони здоров\’я або яку відмовилися забрати з них

батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнен-

ня нею двомісячного віку.

 

2. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути

усиновлена після спливу двох місяців з часу її знайдення.

 

1. Післяпологовий період – важкий емоційно-психологіч-

ний стан жінки, особливо тієї, яка не перебуває у шлюбі,
тому

його легко можуть використати заінтересовані особи. З цих

міркувань усиновлення дитини безпосередньо після її наро-

дження неможливе.

 

2. Дитина вважається покинутою в пологовому будинку,

якщо жінка, яка її народила, втекла, не визначивши
письмо-

во своєї волі щодо влаштування дитини. Траплялося, що
така

жінка називала вигадане прізвище, а це виключало можли-

вість встановлення її особи.

 

Дитина може бути покинута з різних причин, іноді під тис-

ком важких обставин. Такі ж важкі обставини іноді змушу-

ють жінку написати заяву про відмову забрати дитину.

 

3. Враховуючи первинність природного, а не прибраного

материнства та батьківства, стаття 209 СК передбачає
можли-

вість усиновлення лише тоді, коли протягом встановленого

строку дитину не вдасться передати в сім\’ю батьків. З цих

міркувань про усиновлення дитини безпосередньо після її
на-

родження не може йти мова.

 

Два місяці є часом очікування на батьків, інших родичів:

може, вони отямляться, передумають і заберуть дитину. Та-

кий же строк встановлений і щодо дитини, яка була підкину-

та комусь або знайдена, наприклад, у лісі чи під час
велелюд-

них святкувань. До речі, дитина, яку підкинули, могла
бути

насправді викрадена. Для з\’ясування усіх обставин
потрібен

час.

 

З досягненням дитиною двомісячного віку чи спливом двох

місяців від дня знайдення дитини пов\’язується день
винесен-

ня рішення суду про усиновлення, а це означає, що
підготов-

ка необхідних документів може розпочатися і раніше.
Відпо-

відно заява про усиновлення може бути подана до суду до

спливу цього строку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code