Науково-практичний коментар до ст. 210 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 210 Сімейного кодексу України

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

 

1. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебу-

вають рідні брати та сестри, вони не можуть бути
роз\’єдна-

ні при їх усиновленні.

 

За наявності обставин, що мають істотне значення, суд

за згодою органу опіки та піклування може постановити

рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх

різними особами.

 

2. Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та

сестра мають право знати про нове місце її проживання.

 

1. Для дитини, яка є сиротою або з інших причин була по-

збавлена батьківського піклування, дуже важливим є збе-

реження родинних відносин, особливо з рідними братами та

сестрами. Психологи застерігають від роз\’єднання братів
та

сестер, необумовленого вагомими причинами. Враховуючи

це, рідні брати та сестри, які перебувають на обліку для
мож-

ливого усиновлення, за загальним правилом, не можуть бути

роз\’єднані.

 

Водночас стаття 210 СК містить винятки. Так, якщо сиро-

тами залишилося п\’ятеро дітей, знайти особу, яка могла б

усиновити їх усіх, дуже важко або навіть неможливо. Не
про-

сто знайти усиновлювача навіть двох дітей, з яких одна
дити-

на має вади фізичного розвитку.

 

Правило статті 210 СК виходить з того, що, оскільки не
мо-

жна змінити життя усіх сиріт, слід це зробити хоча б для
ко-

гось з них.

 

2. Правило статті 210 СК, не стосується випадків, коли

один з братів (сестер) перебуває на обліку дітей, які
можуть

бути усиновлені, а другий – є повнолітнім.

 

3. Якщо дитина дає згоду на усиновлення, воно (усинов-

лення) не є для неї таємним. Тому у цьому випадку брати
та

сестри, які були роз\’єднані при усиновленні, мають право

знати про нове місце проживання того, хто буде
усиновлений.

 

4. Переривання правового зв\’язку з братом, сестрою у

зв\’язку з усиновленням не перериває родинних, кровних

зв\’язків, а тому заборона шлюбу між ними залишається чин-

ною.

 

Якщо усиновлення не є для дитини таємним (наприклад,

якщо їй десять років і вона знає про смерть своїх
батьків),

брати та сестри (повнолітні та неповнолітні) мають право
зна-

ти про нове місце її проживання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code